غنی: خـدمات صـحی معیـاری ارایه شـود

گزارشگر:چهار شنبه 2 حوت 1396 ۱ حوت ۱۳۹۶

mandegar-3محمداشرف غنی رییس جمهور در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی پزشکان طب و دندان در استندرد سازی ارائه خدمات صحی توسط سکتور خصوصی تاکید کرد.
آقای غنی که بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه (۱ حوت) در مراسم افتتاحیه پزشکان طب و دندان در کابل صحبت می‌کرد گفت، هرگامی که در راستای تغییر شفاخانه‌ها، استندرد سازی سیستم صحی و تثبیت سویه داکتران برداشته می‌شود در حقیقت نجات دادن جان میلیون‌ها انسان است.
آقای غنی افزود که بدون معیاری سازی خدمات صحی درست ارائه نمی‌شود.
او بیان داشت که این روز در تاریخ کشور به عنوان یک روز تحول در استندرد سازی خدمات صحی مطرح خواهد شد.
رییس جمهور تاکید کرد که ضرورت اصلاحات گسترده تقاضای مردم است و ارائه خدمات طبی از طرف سکتور خصوصی باید استندرد شود.
آقای غنی گفت: «چطور ادعا کرده می‌توانیم که خدمات طبی با سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری استندرد شود؛ بنابراین ضرورت همکاری پیشتازان کشور در این عرصه نهایت ضرور است».
به گفته او، در برنامه وقایوی به ویژه برنامه معالجوی نواقص جدی دارد. به همین دلیل سالانه صدها میلیون دالر پول مردم و دولت به همین دلیل مصرف می‌شود، باید برنامه واضح که چگونه خدمات ارائه گردد وجود داشته باشد.
این در حالی است که هم اکنون شکایت بر این است که خدمات صحی در کشور غیر معیاری است و نیز مردم افغانستان برای تداوی سالانه صدها میلیون دالر را در کشورهای خارجی به مصرف می‌رسانند.
ثبت نام الکترونیکی پزشکان طب و دندان از سوی شورای عالی طبی کشور راه اندازی شده است.
قرار است بر اساس این برنامه، صلاحیت های علمی پزشکان و شفاخانه‌ها بررسی گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.