غنی در مراسم معرفی معاونان شورای امنیت: دولـت شخصـی، فـردی و میـراثی نیـست

گزارشگر:سه شنبه 28 قوس 1396 ۲۷ قوس ۱۳۹۶

رییس حکومت وحدت ملی، هشدار می‌دهد که هیچ عضو نیروهای امنیتی و دفاعی کشور سیاسی، حزبی و تنظیمی بوده نمی‌تواند.
آقای غنی که دیروز در مراسم معرفی سه تن از معاونان مشاور امنیت ملی در ارگ سخن می‌زد، بیان داشت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نباید mandegar-3ممثل فکر قومی و سمتی باشند.
وی در این باره گفت: «نقطه عمده کار جمعی است، به حیث فرد، هرکدام شما از شخصیت‌های ممتاز ممکلت هستید! کار جمعی تان وسیع‌تر از کار فردی تان است، دولت یک مجتمع است، دولتی شخصی نیست، دولتی فردی نیست و دولت میراثی نیست.»
آقای غنی همچنان بر ایجاد همبستگی و وحدت در کشور تأکید ورزید و افزود که گذشته به آنان آموختانده است که بدون وحدت و یکپارچگی، به هدف رسیده نمی‌توانند.
آقای غنی اظهار داشت: «امنیت ملی ما حفظ منافع علیای کشور است که ثابت نمی‌ماند؛ نظر به شرایط و فرصت‌ها فرق می‌کند؛ از این لحاظ ضرور است که امنیت ملی، افغانستان را هم برای امروز و هم برای فردا آماده بسازد.»
در این مراسم، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی نیز تأکید کرد که دفتر شورای امنیت ملی را بیشتر از گذشته، به نهاد خدمت‎گزار دولت و مردم افغانستان، مبدل خواهد ساخت.
اکنون شمار معاونان مشاور امنیت ملی، به هشت تن رسید.
در فرمان تازۀ رییس جمهور در کنار این که دین ‌محمد جرئت بحیث مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری و معاون دفتر شورای امنیت ملی در امور انسجام حمایت مردمی از قوای دفاعی و امنیتی معرفی شده است، یاسین ضیا معاون دیگر مشاور امنیت ملی، در امور سرقوماندانی اعلی از رتبه تورن ‌جنرالی به رتبۀ دگرجنرالی نیز ترفیع داده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.