غنی و ترمیم وجاهت شخصیت دینی/ غنـی استفـاده از امـکانات دولتـی را برای کمپـاین انتخـاباتی شدت بخشیده است

گزارشگر:بیگزاد/ چهار شنبه 19 جدی 1397 ۱۸ جدی ۱۳۹۷

محمداشرف غنی این روزها مصروف استفادۀ کمپاینی از امکانات و منابع دولتی است. اشرف غنی بیش از یک ماه پیش در ولایت دایکندی اعلام کرد که در انتخابات ریاستجمهوری نامزد است. او از معاونیت دوم خود نیز پرده برداشت و گفت که سرور دانش را در تکت انتخاباتی خود همچنان خواهد داشت.
منابعی در داخل حکومت بmandegarه روزنامۀ ماندگار میگویند که محمداشرف غنی استفاده از امکانات دولتی را برای کمپاین انتخاباتی خود افزایش داده است.
در تازه‌ترین مورد، یک منبع به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که اشرف غنی به مشاورانش دستور صادر کرده است تا از تمامی ولسوالی‌های افغانستان یک نفر نماینده از علمای دین را به کابل بخواهند و در نشست بزرگی، پیرامون تعهدات دولت مبنی بر زنده‌گی علما و توجه دولت به نهادهای دینی صحبت شود.
منبع می‌گوید که این دستور پس از آن صادر شد که شماری از نزدیکان آقای غنی به او مشوره دادند که وجهۀ شخصیتی او نزد مردم و علمای دینی چندان درخشان نیست و در این دور انتخابات نیاز است تا با کتلۀ بزرگی از علما وارد میدان کارزارهای انتخاباتی شود.
معلومات منبع همچنان نشان می‌دهد که آقای غنی به بخش‌های دیگر نیز دستور صادر کرده است تا هفتۀ چند نوبت برنامه‌های بزرگی را در ارگ سازماندهی کنند تا در این برنامه‌ها او به بیان برنامه‌های خود بپردازد. مشخص است که این برنامه‌ریزی‌ها با استفاده از امکانات دولتی صورت می‌گیرد و تعهداتی که سپرده می‌شود با توجه به زمان باقی مانده از عمر حکومت عملی نیستند.
واقعیت این است که بیش از یک سال است فضای سیاست و حکومت‌داری در افغانستان، انتخاباتی شده است. هیأت حاکمۀ دولت در این مدت بیشتر مصروف تبلیغات اند. دستگاه تبلیغاتی حکومت کار کم، اما تبلیغات بیشتر می‌کنند. بخش روابط عمومی دولت مصروف کلان‌سازی پروژه‌هایی اند که هیچ سودی برای دولت و مردم نمی‌رساند. مورد نگران کننده اما این است که همۀ این موارد برای منحرف ساختن افکار عمومی از ناکاره‌گی و ضعف مدیریتی سران حکومت انجام می‌شود؛ آن‌هم با امکانات دولتی.
سران حکومت به بخش تبلیغات و روابط عمومی دولت دستور داده اند که می‌توانند از منابع وافر دولتی برای بزرگ‌نمایی آنچه از سوی حکومت انجام می‌شود، مصرف کنند. محمداشرف غنی در این کار نسبت به بخش‌های دیگر حکومت، دست بالا دارد. او مأموران دولتی را تا سطحِ کمپاینرهای تکت انتخاباتی‌اش تقلیل داده شده اند. از این گذشته، چنین می‌نماید که حتا ساختار دولت در حال حاضر در حد دفتر کمپاین محمداشرف غنی فروکاسته شده است. محمداشرف غنی حتا برای افتتاح یک پروژۀ بسیار کوچک به یک ولایت سفر می‌کند. او وجهۀ رییس یک حکومت را تا سطح ولسوال یک ولسوالی فروکاسته است.
بخش بزرگی از دولت مصروف کمپاین و سربازگیری برای تکت انتخاباتی محمداشرف غنی اند. نماینده‌گان مردم در پارلمان نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده‌اند. پیش از این نیز روزنامۀ ماندگار افشا کرده بود که مشاوران محمداشرف غنی به ولایت‌ها سفر می‌کنند و برای تکت انتخاباتی او سربازگیری و برای مردم وعده‌های انجام پروژه‌ها را می‌دهند.
به دنبال این، دیدبان شفافیت گزارش پژوهشیِ را در پیوند به طرح بودجۀ ملی سال ۱۳۹۸ منشر کرد و در آن مدعی شد که برخی از کارمندان دفتر محمداشرف غنی به ولایت‌ها سفر می‌کنند و خارج از بودجۀ ملی، به مردم وعدۀ انجام پروژه می‌دهند. دیدبان شفافیت مدعی شد که این کار استفاده شدن بودجۀ ملی برای کمپاین انتخابات است.
محمداشرف غنی همیشه تلاش کرده از خود بیشتر چهرۀ برنامه‌محور در بخش اقتصاد نشان بدهد. حرقِ او به افتتاح هر پروژۀ اقتصادی به دست خودش بسیار زیاد بوده است. اما واقعیت این است که پروژه‌هایی که به دست ایشان افتتاح شده، میراث حکومت پیشین بوده است. بخش تبلیغات ارگ تلاش کرده امتیاز این پروژه‌ها را به آقای غنی نسبت بدهند در حالی که واقعیت چنین نیست.
تمزکز اصلی ارگ به جای حمایت از تولیدات داخلی و ساختن زیربنا برای شگوفایی و توسعۀ اقتصادی، به نمایش دادن و بزرگ ساختن یک پروژۀ بسیار کم‌اهمیت برای افغانستان است. به گونۀ مثال، ارگ در تبلیغ افتتاح راه لاجور، هزارها دالر مصرف کرد و باد به غب‌غب فرستاد و به مردم چنین حالی کرد که گویا افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی بیرون می‌شود؛ اما حقیقت این است که فرستادنِ ده تا بیست موتر از تولیدات داخلی افغانستان به اروپا، آغاز خوبی بوده می‌تواند، اما هیچ کمکی به اقتصادی افغانستان نمی‌کند. حمایت چندانی از تولیدات داخلی صورت نمی‌گیرد تا فراورده‌های کشاورزی و تولیدات داخلی به بیرون فرستاده شود.
به هر صورت، سیاست افغانستان از مسیر اصلی‌اش منحرف شده است. دولت هم در سطح دفتر کمپاین انتخاباتی تنزیل داده شده است. اخلاق و تعهد حکومت‌داری ایجاب می‌کند که منابع و امکانات دولت مصرف انتخاباتی هیچ طرفی نشود. امکانات و منابع دولت، از مردم است و باید در راستای ارایۀ خدمات به مردم مصرف شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.