غنی و عبدالله با اعضای شورای ملی مشورت کردند

دوشنبه 27 ثور 1395/

رهبران حکومتی در نشستی در خصوص مسایل کلان کشوری با اعضای شورای ملی مشورت کردند.
براساس خبرنامه ارگ، در این نشست ابتدا عبدالله عبدالله رییس اجرایی گفت که حکومت در شرایط دشوار گام‌های بزرگی در راستای دفاع از کشور، تأمین امنیت و ثبات، اصلاحات و رفاه برداشته است.
mandegar-3وی افزود که سه سال قبل کابینه افغانستان سالنگ را مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت تعیین نموده بود و کمیسیون موظف تمام اسناد پروژه مذکور را بررسی خواهد کرد. وی ابراز آرزومندی کرد که این بررسی در روشنایی قانون و امکانات موجود تمام سوالات و خواست‌های مردم را حل خواهد کرد.
سپس، رییس جمهور غنی صحبت نمود و از هماهنگی دوامدار شورای ملی و مشورت‌های آنان در مسایل ملی تشکری کرده، گفت که اعتماد دو جانبه، هماهنگی و همکاری باعث می‌گردد که همه ما به جهت واضح، اعتماد و اعتبار از ملت نماینده‌گی نماییم و خواست های آنانرا برآورده سازیم.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که مشوره در مسایل عمده ملی یک اصل می باشد و امید است که روابط ما با شورای ملی و مردم، باور ما را به این اصل تثبیت نماید.
محمد اشرف غنی گفت که برای موفقیت کنفرانس های وارسا و بروکسل باید اعتماد سرتاسری سیاسی ایجاد شود و به وجود آوردن این فضا وظیفه تاریخی شورای ملی است.
رییس جمهور برای مبارزه با فساد به پلان همه جانبه و سرتاسری تاکید کرد و گفت که بدون آن اعتماد ملت و جامعه بین المللی جلب نمی گردد.
رییس جمهور غنی گفت که برای اینکه اولویت های ما زیر سوال نرود، پس باید یک بحث واضح در رابطه به اولویت های انکشافی داشته باشیم. وی افزود که منحیث یک ملت واحد، تحرک در هر نقطه افغانستان را باید پیشرفت و ترقی تمام افغانستان بدانیم.
رییس جمهور تصریح کرد که در سال جاری پیشنهادات صندوق بین المللی پول این است که افغانستان حد اقل چهار در صد رشد اقتصادی می تواند داشته باشد. وی افزود بر اساس طرح خودکفایی و استفاده از منابع خویش، در حال بیرون شدن از مشکلات اقتصادی هستیم، اما زیربنا باید به یک بحث منطقی، اصولی و همه جانبه مبدل شود نه اینکه فضای گروگان گیری به وجود آید.
رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: ملت که تاریخ پنجهزار ساله دارد، آن ملت توهین نمی گردد، ما باید خود را خود مان توهین نکنیم. وی افزود که ما ملت پر افتخار هستیم و افتخار ما این است که ملی، سرتاسری و افغانستان شمول فکر می کنیم.
وی افزود که به ۱۰ ولایت که در سال‌های اخیر توجه کمتر صورت گرفته است، می‌خواهم که مسوولیت و وکالت خاص آنها را برای من واگذار کنید، این طور نمی شود که در قرن های مختلف زنده گی کنیم، ما باید همه اصولی فکر نمائیم.
محمد اشرف غنی گفت که ما پروژه ها را از کاغذ به مرحله تطبیق رسانیدیم، اساس تاپی را گذاشتیم، پروژه کاسا ۱۰۰۰ افتتاح گردید، چند روز بعد من با صدراعظم هند و رییس جمهور ایران قرارداد چابهار را به امضا می رسانیم. به ترکمنستان قناعت دادیم که از طریق هرات به کندهار و هرات یک لین جدید برق تمدید گردد. در ماه عقرب سال روان خط آهن ترکمنستان با آقینه وصل خواهد شد و از آنجا آنرا به شیرخان بندر امتداد خواهیم داد.
رییس جمهور غنی گفت که با پنج کشور دیگر به این نتیجه رسیده ایم که راه ابریشم تنها از آسیای مرکزی نگذرد بلکه از مسیر افغانستان به ترکمنستان و همچنان با ایران و چین وصل گردد. وی افزود که تاجکستان می خواهد مانند سایر کشور های آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا راه یابد.
رییس جمهور کشور گفت که فیصله انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت سه سال قبل از سوی کابینه افغانستان صورت گرفته بود. در آن زمان به اساس پیشنهاد اسماعیل خان و منظوری مرحوم مارشال فهیم، هیئت های موظف مسیر انتقال آنرا سالنگ تعیین کردند.
محمد اشرف غنی گفت که تمام فیصله‌های کابینه را مشاهده کنید که برق وعده شده به بامیان از پنج میگاوات بیشتر نبوده است و ما به اساس طرح جدید ۳۰۰ میگاوات برق به بامیان می‌دهیم.
رییس جمهور گفت که به اساس پلان قبلی برای بامیان در سال ۲۰۲۲ برق تامین می‌گردید، مگر ما همزمان با انقال برق از مسیر سالنگ، برای بامیان برق بیشتر و مطمئن تر تامین خواهیم کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.