غیبت مدیریت در مجلس نماینده‎گان نشست مجلس به دلیل نبود اجندا برگزار نشد

یک شنبه 16 قوس 1393/

mnandegar-3نشست عمومی روز شنبه مجلس نماینده‎گان به دلیل نبود آجندای کاری برگزار نشد و این مساله با انتقاد تند برخی اعضای مجلس روبرو شده است.
نماینده‎گان معترض هیأت اداری و کمیسیون‌های هجده گانه مجلس را به کم کاری در راستای بررسی و تصویب قوانین وعدم توجه به چالش های کشور متهم کردند.
مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس به خبرگزاری جمهور گفت: افغانستان با چالش های گوناگون مواجه است و مجلس که یک نهاد تاثرگذار دولتی است، آجندا ندارد.
آقای رحمانی افزود: « نبود آجندا در جلسه عمومی امروز، مسوولیت گریزی از جانب هیات اداری و کمیسیون های مجلس است؛ ما اگر کار بکنیم کار زیاد است، ما قوانینی داریم که دو سال میشه از پارلمان پاس نشده است».
او، نبود آجندا را در مجلس ضعف عنوان نموده خاطرنشان کرد: این مساله سبب شده که مردم انگشت انتقاد خود را به سوی نماینده‎گان بلند کنند؛ وقتی کم کاری در ادارات حکومتی و پارلمان باشد، انتقاد مردم نیز درست است.
برخی نماینده‎گان، حکومت را هم در کم کاری و نبود آجندا در مجلس مقصر می دانند.
غلام فاروق مجروح عضو مجلس گفت: « حکومت از یک سال بدینسو در کشمکش های انتخاباتی به سر می برد و مسوده های قانون را به پارلمان بسیار کمتر می فرستد».
به گفته وی، این موضوع سبب شده که مجلس با نبود آجندا روبرو شود.
آقای مجروح هیات اداری مجلس را نیز ضعیف خوانده و می گوید: هیات اداری مجلس هم توانمندی ندارد که بتواند آجندا بسازد و نشست عمومی را برگزار کند.
مجروح افزود: «برخی قوانین از جمله قانون تحصیلات عالی و قانون منع خشونت علیه زنان سال هاست که روی میز هیات اداری باقی مانده و مجلس نتوانسته روی آن تصمیم بگیرد».
پیش از این نیز برخی اعضای مجلس، هیات اداری را به کم کاری متهم کرده اند؛ اما هیات اداری مجلس، غیرحاضری نماینده‎گان و کم کاری کمیسیون های مجلس را از علت اصلی نبود آجندا در جلسه عمومی عنوان کرده اند.
کار مجلس طوری است که ابتدا یک طرح به یکی از کمیسیون‌های هجده گانه مجلس می آید و پس از بررسی کمیسیونهای مربوطه، آن طرح از طریق جلسه هیات روسا در آجندای مجلس عمومی گرفته می شود.
جلسه عمومی مجلس هفته سه بار برگزار می شود.
این در حالی است که مجلس پس از اتمام رخصتی های تابستانی تاکنون هیچ جلسه ای را در روزهای دوشنبه برگزار نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.