فاجعۀ قندز و ضرورت تغییرات اساسى در مناسبات سیاسى

شنبه 11 میزان 1394/

احمد‌ولی مسعود، در برگۀ فیسبوکش نوشته است: فاجعه تراژیک کندز با نمایش تمام بربریت طالبانی و افتضاح خجالت آور حکومتی از هـر منظری که دیده شود، ضرورت تغییرات اصولى را در مناسبات سیاسى افغانستان می‌طلبد.
او نوشته است: چگونه است که چند تا گروپ شکست خوردهء تروریستى، نفرت انگیز، بی سر و سامان در کمال وحشت و بربریت، شهر بزرگى چون mnandegar-3کندز و شهـروندانش را مورد غارت و چپاول و تجاوز و تخریب قرار میدهـند. هـمهء دم و دستگاه حکومتی را همراه با صدهـا میلیون دالر سرمایه گذارى ١۴ ساله، طى یک روز روشن منهدم میسازند، زندگانى مردم را تباه مینماید، سپس برمیگردند به مواضع قبلى شان و به ریش هـمه میخندند؟
اینجاست که نفس وقوع این حادثه بیدار باشی می‌گردد برای همه نیروهـاى عدالتخواه تا به هـر قیمّت ممکن، تغییرات گسترده در ساختارهـاى دولت و مناسبات سیاسی، ایجاد توازن در قدرت بخصوص در چهـار ارگان امنیتى و إصلاحات در رهبرى و مدیریت و برنامه هـا را در دست اجرا قرار دهـند.
هـمچنان، حکومت مرکزی افتاده از أفکار و اعتماد عامه و به تنهـایى، بیش از این قطعا نمی‌‎تواند از جان و مال و عزت مردم در ولایات و محلات حراست ودفاع نماید.
بنأ مردمى ساختن مسوولین ولایات و توانمند نمودن محلات از مجاری قانون، از اولویت های ملی کشور می‌باشد. موردی که شُهـید مسعود به آن معتقد بود و بنده نیز قبل از برگزاری لویه جرگه قانون أساسی به خاطر اصرار زیاد، باآقای کرزی درگیر شدم.
احمدولی مسعود، نوشته است: آقای کرزى با سوء استفاده از حضور جامعه جهانی، نیروهـاى طالبانی را با تفکر قبیلوى و ساخت و ساز قومی، در جهـت بقاى قدرت خود حفظ و تقویت کرد و با این ترفند و با کمک شرکاى قدرت، داعیهء برحق و عدالتخواهـانهء جهـاد و مقاومت را خاموش ساخت. اکنون اگر تلاش حکومت موجود ادامهء هـمان سیاست های متعفن قرون وسطایى با توصل به فریبکاری، زور و بربریت طالبانی و آنهـم در این عصر دمکراسی، اطلاعات، حق طلبی و هـویت یابی باشد، افغانستان قطعا به لبهء سقوط رهـا می‌گردد و پارچه پارچه خواهـد شد. حکومت موجود قطعا باید از توهم و خیال پردازى موهـومى که تا امروز جان هـزاران انسان این سرزمین را به کأم مرگ فرستاده است، دست بردار شود.
احمدولی مسعود، گفته است که حل معماى قدرت، جز با دیدگاه‌های شهـید مسعود راهی ندارد:» اگرخواستار تشکیل دولت مرکزی قوی هـستیم، فقط از طریق قوت بخشیدن ولایات و توانمند ساختن محلات ممکن و مقدور است.»
آقای مسعود، نوشته است که دیدگاه مسعود شهـید، درست معکوس آنچه است که در چهـارده‌سال حکومت داری، آقای کرزی و آقای احمدزى به آن پرداخته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :