فراخوان شب شعر به‌مناسبت سالیاد شهادت قهرمان ملی

گزارشگر:چهار شنبه 14 سنبله 1397 ۱۳ سنبله ۱۳۹۷

برای شعر برتر جایزه داده می‌شود
طوری که همه می‌دانیم تا چند روز دیگر (۱۸ سنبله) هفدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود برگزار می‌شود. طبق معمول همه‌ساله یک بخش مهم محفل سالیاد، شب شعر می‌باشد.
بنابر این، از تمام شاعران کشور که علاقۀ شرکت در شب شعر قهرمان ملی کشور را داشته باشند دعوت به عمل می‌آوریم تا اشعار جدید‌شان را با این محتوای خاص/ در وصف قهرمان ملی کشور، الی تاریخ شانزدهم سنبله/شهریور سال روان به کمیته برگزاری این شب شعر، بفرستند.
نوت: در کنار راه یافتن اشعار ناب و خوب برای خوانش توسط شاعر در این شب شعر، به سه شعر برتر که معیارهای بلند شاعرانه‌گی (تازه بودن شعر، بکر بودن تصویرها و عینیت‌ها و سطح بلند شاعرانه‌گی – تاثیر گذاری) را داشته باشد جوایزی اهدا خواهد شد.
اشعار توسط افراد با صلاحیت بررسی می‌شوند.
به‌شاعرانی که سروده‌های شان را به به کمیته شب شعر نفرستاده باشند، فرصت خوانش شعر داده نمی‌شود.
تاریخ فرستادن شعر: (۶ سنبله تا ۱۶ سنبلۀ سال روان)
-آدرس فرستادن شعر:
NAZARI.PARYANI@YAHOO.COM
زمان و مکان برگزاری شب شعر بعداً اعلان می‌گردد.
با احترام کمیته برگزاری شب شعر –هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.