فراخوان شمولیت در برنامۀ آموزشی ژورنالیزم تحقیقی

سه شنبه 2 قوس 1395/

mandegar-3اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در نظر دارد، یک دورۀ آموزشی شش ماهۀ ژورنالیزم تحقیقی را برگزار نماید.
در این دورۀ آموزشی، استادان مجرب به تدریس اسرار و فنون تهیۀ گزارش های تحقیق خواهند پرداخت.
به این وسیله، به اطلاع علاقه مندان رسانیده می شود که از تاریخ دوم تا دوازدهم ماه قوس سال روان می توانند، برای شرکت در این دورۀ آموزشی، ثبت نام نمایند.

شرط پذیرش:
– تنها کسانی در این دورۀ آموزشی پذیرفته می شوند که عملاً در یکی از رسانه ها به عنوان گزارشگر، مشغول کار باشند.

برای ثبت نام، به این آدرس مراجعه نمایید:
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، سرک پنجم قلعۀ فتح الله، مقابل لیسۀ خصوصی آزمون.

یادداشت:
دو قطعه عکس، خلص سوانح و یک نمونه از گزارش خبری تان را به همراه داشته باشید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.