فساد بزرگ در شهرک حیرتان

/

رییس اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در حوزۀ شمال کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۰۰ تن آرد به صورت غیر قانونی از ذخیره‌گاه شهرک تجارتی حیرتان خارج شده و برای فروش به شهر مزارشریف انتقال داده شده است.
به گزارش پیام آفتاب، شمس‌الله جاوید بیان اینکه این آرد از کمک‌های بدون باز پرداخت کشور روسیه برای خانواده‌های نیازمند در افغانستان است، افزود: این آرد توسط محمد یعقوب خاخی رییس خدمات بندر حیرتان و اسدالله نظری رییس دادستانی شهرک حیرتان از ذخیره گاه حیرتان خارج شده است.
رییس اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در حوزۀ شمال کشور می‌گوید: محمد یعقوب خاخی را به دلیل ارتکاب فساد اداری به دادستانی معرفی می‌کند و خواهان بازداشت وی شده است.
اما «محمد یعقوب خاخی» رییس خدمات بندر حیرتان و «اسدالله نظری» رییس دادستانی شهرک حیرتان دست داشتن شان را در انتقال آرد به مزارشریف شدیداً رد کرده و اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری را در اخذ ۲۰ هزار دالر امریکایی به عنوان رشوت متهم کردند.
رییس خدمات بندر حیرتان و نیز رییس دادستانی این شهر، اداره مبارزه با فساد اداری زون شمال را عامل فساد در این حوزه می‌دانند و می‌گویند، که یک مأمور اداره مبارزه با فساد اداری و سه نفر از کارمندان اداره خدمات بندری حیرتان در انتقال این آرد به مزارشریف دست داشته اند.
آنان با وجودی که از افشا نام این چهار نفر خود داری می‌کنند اما بیان داشتند، که اکنون این چهار نفر متواری هستند.
از سوی هم، رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در زون شمال تأکید می‌کند که فساد اداری در ادارات دولتی و به ویژه در شهرک تجارتی حیرتان به گونۀ گسترده وجود دارد که تحقیقات و بررسی در این مورد از سوی اداره مبارزه با فساد اداری به صورت جدی جریان دارد.
گفته می‌شود که دو سال قبل کشور روسیه ۶ هزار تن آرد برای خانواده‌های نیازمند در افغانستان کمک کرده است که این آرد در بندر حیرتان تخلیه شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.