فساد در پول صرفیۀ برق برشنا بیش از ۳۰ کارمند خود را اخراج می‌کند

دوشنبه 17 عقرب 1395/

mandegar-3گاهی شده است که پول صرفیۀ مصرف برق‌تان بیش از حد تصور باشد؟ یا این که با همسایۀ‌تان تفاوتی داشته در حالی که مصرف‌ شما به مراتب از همسایه کم بوده است. اخیراً سروصداهای زیادی نسبت به این موضوع به گوش می‌رسد؛ در یک طبقۀ آپارتمان صرفیۀ برق یک خانواده ۵۰۰ افغانی آمده، اما از خانوادۀ کناری ۵ هزار افغانی. شهروندان اکثراً میترخوان‌های شرکت برشنا را متهم به رشوه‌ستانی برای کاهش مصارف برق‌شان می‌کنند.
با افزایش این سروصداها شرکت برشنا نیز برای نخستین بار قرار است بیش از ۳۰ کارمند این اداره را به علت غفلت وظیفه‌یی و فساد برکنار کند.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که این کارمندان، هنگام خواندن میترها به صرفیه برق دقت نمی‌کردند، میترها را به شکل نادرست می‌خواندند و از برخی مشترکان به خاطر کاهش میزان مصرف، رشوه‌ستانی می‌کردند.
به گفتۀ توحیدی، روند استخدام افراد جدید به جای این کارمندان جریان دارد و پرونده‌های متهمان برای بررسی بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود.
باشنده‌گان شهر کابل با استقبال از برکناری این افراد می‌گویند که میترخوانان همیشه پول صرفیۀ برق آنان را بیش از مصرف اصلی ثبت می‌کردند. این باشنده‌گان می‌گویند که این‌گونه فعالیت‌ها تأثیر به سزایی در کاهش و محو فساد دارد.
مسؤولان برشنا از تمام باشنده‌گان پایتخت می‌خواهند، در صورت دیدن هر گونه عمل غیرقانونی از کارمندان این اداره، هرچه زودتر این موضوع را با آنان در میان بگذارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.