فشارهای غنی کرزی را از برگزاری جرگه منصرف می‌کند؟

ناجیه نوری / یک شنبه 5 قوس 1396/

بررسی شهرک عینو مینه نمی‌تواند حامد کرزی را از برگزاری لویه جرگه منصرف سازد؛ زیرا از یک سو مردم با برگزاری لویه جرگه موافق‌اند و از جانبی هم بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی باید لویه جرگه برگزار شود.
mandegar-3شماری از آگاهان با ابراز این مطلب بدین باور اند که چنین اقدماتی نمی‌تواند حامد کرزی را از برگزاری لویه جرگه عنعنوی منصرف سازد؛ زیرا حکومت وحدت ملی در دوسال عمر خود چندان موفق نبوده و نتوانسته به وعده‌هایی‌که به مردم داده عمل کند و مردم را راضی نگهدارد؛ بنابراین از یک سو مردم با برگزاری لویه جرگه موافق اند و از جانبی هم براساس توافق‌نامه سیاسی باید لویه جرگه برگزار شود.
این آگاهان تاکید دارند: حکومت مخصوصا، ارگ باید در خصوص برگزاری لویه جرگه اقدام کند؛ زیرا براساس توافق‌نامه سیاسی که حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، باید لویه جرگه برگزار شود و این لویه جرگه در مورد تغییر نظام سیاسی کشور تصمیم بگیرد.
به گفته این آگاهان: حکومت در چگونگی بررسی شهرک عینو چندان موفق نخواهد بود؛ زیرا شاید بیش از ده‌ها شهرک غیرقانون در شهر کابل ساخته شده که صاحبان آن اکثراً زورمندان، وکلای پارلمان و ….. اند؛ بنابراین چنین اقداماتی راه را به جای نمی‌برد.
این واکنش‌ها در پی صدور حکمی از سوی رییس‌حکومت وحدت ملی مبنی بر برسی شهرک عینو ابراز می‌شود.
گفته می‌شود اشرف‌غنی‌احمدزی با صدور حکمی بر بررسی چگونگی ساخت شهرک عینو درصدد تلافی اقدام حامد کرزی است.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین گفته بود که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی نیاز است تا یک لویه جرگه برگزار شود: «ضرورت به این داریم که مردم افغانستان در یک لویه جرگه عنعنوی باهم بنشینند. دراین جرگه همه باید حضور داشته باشند به شمول استادان، علمای دین و همه اقشار جمع شوند و صحبت کنند».
رییس‌جمهور پیشین تاکید کرده بود که در رابطه به برگزاری لویه جرگه با رییس جمهورغنی و داکترعبدالله صحبت کرده و به طالبان نیز نامه فرستاده تا در این لویه جرگه شرکت کنند.
اکنون تاکید حامد کرزی به برگزاری لویه جرگه و فرمان ریاست جمهوری مبنی بر بررسی شهرک عینو مینه نشان می‌دهد که آقای کرزی و غنی در خصوص برگزاری لویه جرگه سنتی در تقابل هم قرار گرفته اند.
گفته می‌شودکه شهرک عینو مینه متعلق به نزدیکان حامد کرزی است.
مدتی هم خبرهای مبنی بر برگزاری لویه جرگه عنعنوی درمیان دانش‌آموزان شهر کابل به راه افتاد که گویا به دلیل برگزاری لویه جرگه عنعنوی مکاتب شهرکابل برای ده روز تعطیل خواهند بود؛ موردی که وزارت معارف آن را خبر نادرست خوانده و رد کرد.
حتا گزارش‌هایی وجود داشت که گویا امتحانات پایانی سال( امتحانات سالانه) مکاتب شهر کابل بعد از برگزاری لویه جرگه عنعنوی گرفته خواهد شد.
این شایعات شاید بیش از سه ماه درمیان دانش‌آموزان وجود داشت؛ اما بعد از گسترش این شایعات، مسوولان حکومتی ضمن این‌که از برگزاری لویه جرگه عنعنوی، ابراز بی‌خبری کردند، خبر برگزاری لویه جرگه عنعنوی را شایعه خواندند.
این درحالی‌است که مسوولان حکومتی می‌گویند که حکومت برای برگزاری لویه جرگه که در توافق‌نامه سیاسی تذکر یافته است نیز تاهنوز تصمیم نگرفته اند و مشحص نیست که این لویه جرگه چه زمانی برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.