فعالانی سیاسی و فرهنگی: ماندگار روزنامۀ «تابوشکن» و «متعلق به همه» است «ماندگار طرح دولت وحدت ملی را به گفتمان تبدیل کند»

گزارشگر:ناجیه نوری / روح‌الله بهزاد ۱۶ حمل ۱۳۹۸

روزنامه‌های معروف زیادی در افغانستان فعالیت دارند که در خدمت دولت اند و بلندگوی نهادها
و حاکمان قدرت شده اند، اما ماندگار به‌ویژه در میان روزنامه‌های که در پایتخت به نشر می‌رسد، به مسایل بسیار مهم و ملی پرداخته و دیدگاه مستقل و دیگراندیشی را در جامعه انعکاس داده است

در آغاز یازدهمین سال نشرات روزنامۀ ماندگار، شماری از چهره‌های سیاسی-نظامی، فرهنگی و فعالان حوزۀ خبرنگاری فعالیت‌های این مدتِ روزنامۀ ماندگار را به بررسی گرفته و نقد و نظرهایی ارایه کرده‌اند.
آنان فعالیتِ پیوسته و بدون سکته‌گی این روزنامه را می‌ستایند و می‌گویند که روزنامۀ ماندگار به لحاظ «زبانی، تحلیل و پرداخت» یکی از سرآمدان در عرصۀ روزنامه‌نگاری در کشور است.
اما فرهنگیان و اهل نظر، ضمن ستایش از کارهای ماندگار نقدهایی را نیز بر آن وارد می‌کنند.
mandegarماندگار پروژه‌یی کار نکرده است
سیدآقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که نشرات پیوسته، منظم و بدون سکته‌گی این روزنامه در یازده سال گذشته، ویژه‌گی بارز آن است. به گفتۀ آقای سانچارکی، بسیاری از روزنامه‌ها در کشور به صورت مقطعی فعالیت کرده و بیشتر پروژه‌یی بوده‌اند.
آقای سانچارکی می‌افزاید که روزنامۀ ماندگار از لحاظ «زبان، پرداخت و تحلیل»، خوب درخشیده و نیز کمتر دچارِ لغزش زبانی و خطاهای نوشتاری شده است. به باور معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روزنامۀ ماندگار از جمله روزنامه‌هایی‌ست که همواره به مسایل روز می‌پردازد و گزارش‌های خبری این روزنامه تا اندازۀ زیادی از معیارهای مسلکی برخوردار است و جزییات لازم گزارشگری حرفه‌یی را در خود دارد.
آقای سانچارکی تأکید دارد که پرداخت روزنامۀ ماندگار به مسایل فرهنگ، ادبیات، تاریخ و تحلیل‌های سیاسی، یکی دیگر از ویژه‌گی این روزنامه است و همواره بخش فرهنگی و ادبی ماندگار پُر بار بوده است.
آقای سانچارکی در ادامۀ صحبت‌هایش با روزنامۀ ماندگار همچنان می‌گوید که روزنامۀ ماندگار خلاهایی دارد که نیاز از پُر شود. به گفتۀ فاضل سانچارکی: «بار انتقادهای سیاسی این روزنامه بسیار برجسته است و گاهی در مسایل سیاسی از کاه کوه می‌سازد و بعضاً هم از کوه کاه درست می‌کند؛ چون این روزنامه مربوط به یک جریان سیاسی خاص است، نوشتن ضعف‌ها و کاستی‌ها حکومت را بسیار برجسته جلوه می‌دهد، اما گاهی تا حد افراط در این راستا پیش می‌رود».
به باور آقای سانچارکی، گاهی ماندگار از اصطلاحات و تعابیری بسیار زننده در انتقاد از حکومت استفاده می‌کند که در شأن این روزنامه نیست و اعتبار و وجۀ آن را پایین می‌آرود، اما روی هم رفته ماندگار یک روزنامۀ بسیار خوبی است و امیدواریم که بتواند سال‌های طولانی بدرخشد و ادامه پیدا کند.

ماندگار به کلیت نظام صدمه نزده است
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) به این باور است که تحلیل‌های روزنامۀ ماندگار چارچوب‌بندی شده و واقع‌بینانه بوده است. آقای خلوتگر اظهار می‌دارد که روزنامۀ ماندگار در تحلیل‌ها و انتقادهایش هرگز کلیت نظام را صدمه نرسانده و در پی چنین هدفی هم نبوده است.
او می‌گوید که ماندگار رفتار بازیگران و سیاست‌مداران حکومت را به درستی به نقد و تحلیل گرفته که این ویژه‌گی را کمتر رسانه‌یی در افغانستان دارد. به گفتۀ آقای خلوتگر: در نقد حکومت اگر دنبال حفظ نظام و طرفدار دستگاه‌های دولت نباشیم، معنایش این است که اصل منافع ملی را در کار رسانه‌یی لحاظ نکرده‌ایم؛ اما در روزنامۀ ماندگار این مسأله در نظر گرفته و به این نکته توجه ویژه داشته است تا نظام حفظ شود.
خلوتگر بیان می‌دارد، هرچند جریانی که روزنامۀ ماندگار از آن نماینده‌گی می‌کند، مشخص است، اما مسوولان این روزنامه یک‌طرفه عمل نمی‌کنند و این گونه عملکرد، می‌تواند یک نقطۀ آغاز برای رسانه‌هایی باشد که از یک آدرس و بستر مشخص نماینده‌گی می‌کنند.
او به صاحب امتیاز و دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار پیشنهاد می‌کند تا طرح دولت وحدت ملی را که از همین بستر سال‌ها پیش از انتخابات ۲۰۱۴ پیشنهاد شده بود را به گفتمان بدل کنند و غایت و هدف اصلی این طرح را به مردم بشناساند.
آقای خلوتگر می‌گوید که اگر روزنامۀ ماندگار همان طرح وحدت ملی خود را به خوبی بازتاب بدهد و اگر بتواند در چیدمان و تنظیم کردن باور وحدت ملی کارایی بیشتری انجام دهد، کار بسیار بزرگی برای افغانستان انجام داده است.

ماندگار به تاریخ، فرهنگ و ادبیات ارزش داده است
افسر رهبین، از شاعران و نویسنده‌گان نام‌آشنای افغانستان که سمت ریاست آرشیف ملی را نیز به عهده دارد، می‌گوید: روزنامۀ ماندگار یکی از روزنامه‌های جاافتاده در جامعۀ فرهنگی و سیاسی افغانستان است و کارهای این روزنامه، ارزشمند و بنیادی بوده است.
استاد رهبین می‌افزاید که روزنامۀ ماندگار در عرصۀ ادبیات، فرهنگ، تاریخ، سیاست و بازتاب واقعیت‌ها، همواره پرداخته و خوب درخشیده است.
او به این باور است که در کشورهای شرقی، فرهنگ باید سیاست را رهبری کند. به گفتۀ رییس آرشیف ملی افغانستان: هر نظام و گروه سیاسی‌یی که بر واقعیت‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی بنا یافته باشد، موفق خواهد بود و توجه به فرهنگ در این روزنامه یکی از ویژه‌گی ماندگار است.
استاد رهبین اما می‌گوید که کارهای انجام شده در ماندگار کافی نیست و باید این روزنامه در کنار پرداختن به مسایل سیاسی، به فرهنگ و ادبیات نیز بپردازد.

ماندگار تابوشکن است
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی و نظامی می‌گوید که سرمقاله، تحلیل‌ها و گزارش‌های روزنامۀ ماندگار همیشه تابوشکنی کرده است. آقای کوهستانی می‌افزاید که روزنامۀ ماندگار همیشه به موارد بسیار مهم مانند هویت، منافع ملی، حل چالش‌های کلان کشور و مشکلات سیاسی پرداخته و به آن راه‌حل‌های پیشنهادی ارایه کرده است.
این آگاه سیاسی و نظامی خاطرنشان کرد که ماندگار به مسایلی پرداخته است که در روزنامه‌های دیگر از آن مسایل یا سراغ نداریم و یا هم بسیار کم سراغ داریم. او می‌گوید که استقلالیت ماندگار در پرداخت به مسایل کلان ملی و کشوری است و به همین دلیل در سرآمد تمامی روزنامه‌های افغانستان قرار دارد.
به گفتۀ جاوید کوهستانی: «روزنامه‌های معروف زیادی در افغانستان فعالیت دارند که در خدمت دولت اند و بلندگوی نهادها و حاکمان قدرت شده اند، اما ماندگار به ویژه در میان روزنامه‌های که در پایتخت به نشر می‌رسد، به مسایل بسیار مهم و ملی پرداخته و دیدگاه مستقل و دیگراندیشی را در جامعه انعکاس داده است».
آقای کوهستانی همچنان می‌گوید که پرداختن به مسایل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هویت، ساختار سیاسی و منافع ملی از سوی مسوولان در روزنامۀ ماندگار، ستودنی و ارزشمند است.

ماندگار به گزارش‌های تحقیقی بیشتر بپردازد
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) به این باور است که روزنامۀ ماندگار در عرصه بازتاب واقعیت‌های اجتماعی یک فرصت بسیار مناسب و یک گزینۀ بسیار خوب در برابر عملکردهای حکومت است.
آقای رفیعی پیشنهاد می‌کند که در آینده، روزنامۀ ماندگار مسوولیت اجتماعی خود را بیشتر بسازد و تمرکز بیشتر روی تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.
او همچنان می‌افزاید که روزنامۀ ماندگار روی گزارش‌های تحقیقی و اجتماعی بیشتر کار کند و به مسایل اجتماعی توجه ویژه داشته باشد. رییس مجتمع جامعۀ مدنی تأکید می‌کند که ماندگار نیاز دارد تا سرمقاله‌های خود را همه ‌جانبه‌تر بسازد و روی مسایل کلان توجه کند تا بتواند فکر تولید کند.
آقای رفیعی اظهار می‌دارد که ماندگار مکلف است به خبرهای روزانه واکنش نشان بدهد و آن را تحلیل کند، اما در کنار آن باید به بخش تحقیقی اجتماعی به ویژه عدالت اجتماعی، مصونیت اجتماعی و عدالت اجتماعی و کاریابی بپردازد.

ماندگار به اطلاع‌رسانی تعهد دارد
وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی به این باور است که در تاریخ ۱۷ سالۀ روزنامه‌نگاری افغانستان، روزنامه‌های زیادی آمدند و رفتند، اما ماندگار به حیاتش ادامه داد. آقای مژده می‌گوید که ادامۀ کار ماندگار در ده سال گذشته نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران و صاحبان این روزنامه به اطلاع‌رسانی تعهد دارند.
او می‌گوید که بدون پشتوانۀ مالی، ادامۀ کار یک روزنامه در افغانستان بسیار مشکلی است و به همین دلیل، از حامیان این روزنامه باید ستایش شود. به گفتۀ آقای مژده، روزنامۀ ماندگار از یک بستر خاص سربرآورده است و شاید بسیاری‌ها، ماندگار را به عنوان یک روزنامۀ که متعلق به همه باشد، باور نداشته باشند، اما واقعیت این است که ماندگار متعلق به همه است.
این آگاه سیاسی اما تأکید می‌کند که روزنامۀ ماندگار در انعکاس نظریات یک جناح خاص هم موفق بوده و خوب درخشیده است.
روزنامۀ یازده‌سال پیش از امروز به نشرات آغاز کرد و در این مدت پیوسته به نشرات خود ادامه است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.