فعالان مدنی جوزجان: فساد در ادارۀ محلی جوزجان بیداد می‎کند

گزارشگر:سه شنبه 17 دلو 1396 ۱۶ دلو ۱۳۹۶

شمارى از فعالان مدنى در ولایت جوزجان، از آن‌چه که فساد اخلاقى و ادارى در نهادهاى این ولایت مى‌خوانند نگرانى نموده و مى‌گویند که برخى مسوولانه بلندپایۀ حکومتى نیز در مورد دخیل مى‌باشند.
mandegar-3خانم مغفرت صمیمی مسوول شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت جوزجان مى‌گوید که فساد اخلاقی و اداری در اداره‌های مربوط این ولایت در برابر زنان بیداد مى‌کند و در این مورد، برخی از مقامات و مسوولین بلند پایه حکومتی دخیل اند.
وی در حالی به این مسایل اشاره مى‌کند که برای بررسی مشکلات و چالش‌های فرا راه زنان، برای نخستین بار نشستى با شرکت والی جوزجان برگزارشد و او گفت که زنان و دختران در ادارات دولتی ولایت جوزجان با چالش های فراوان مواجه اند .
وی افزود: «از فساد اداری گرفته تا فساد اخلاقی، هر روز دختران و زنان را اذیت مى کنند و این امر در سطوح بالای ادارات دولتی وجود دارد؛ چون افراد سطوح پایین جرئت این کار را ندارند و شماری از مردان در ادارات برزنان محدودیت وضع مى کنند و با وارد کردن فشار برزنان, آنها را وامى دارند تا به خواهشات نامشروع شان پاسخ گویند.»
خانم صمیمی گفت که شماری از زنان بنابر فقری که دامنگیر شان است، بخاطرتامین معیشت روزگار به خواهشات آنها تن مى دهند؛ اما برخی از آنها که به این پیشنهادات پشت پا مى زنند، خانه نشین مى شوند.
وی تصریح کرد: «زنان بی‌شماری در این راستا به ما مراجعه مى‌کنند و وقتی ما موضوع را با مقامات شریک مى‌سازیم، هیئت از مرکز مى‌آید ولی بازهم هیئت اعزامی با پول تطمیع مى‌شوند و به جرم این کتگوری افراد پرده انداخته مىی‌شود.»
محبه یکتن از منسوبین فرماندهی امنیه ولایت جوزجان گفت که در ادارات دولتی به ویژه پولیس، برخورد همکاران مرد با آن‌ها درست نیست و برخورد مردان با زنان در ادارات فرماندهی امنیه، اهانت‌آمیز است و طوریکه در برخورد اجتماعی و اداری بین طبقۀ مردان باهم همکار و هم فکراند با زنان خوب نیستند.
وی افزود: «ما همیشه مورد تحقیر و توهین قرار مى گیریم؛ درحالیکه همیشه در محافل و مجالس داد از حقوق ما گفته مى‌شود.»
اما نجیبه قریشی رییس امور زنان ولایت جوزجان گفت مواردی را که زنان پیرامون فساد اخلاقی و اداری در ادارات دولتی عنوان مى کنند، نادرست است و در سه سال گذشته، هیچ سندی از جانب زنی در مورد این اصل به اداره آنها ارایه نشده است.
قریشی گفت هر چیزی که زنان در نشست امروز به آن اشاره کردند، شفاهی بوده و اگر از آنها سند خواسته شود، این مسایل را ثابت ساخته نمى توانند و هر موضوعی که بدون نظرداشت ارایه سند گفته و بیان مى شود اساس ندارد.
ازسویى هم، حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان، به پژواک گفت که زنان وقتی شامل کار مى‌شوند، بدون آنکه ارتقا داده شوند، برای سال های دراز در همان بست باقی مى مانند؛ اما درحالیکه برمبنای اصول و قواعد کار اداری، باید یک مامور ارتقا کند و در بخش های مختلف پیشبرد امور وظیفوی نماید .
موصوف افزود: «طوریکه به صفت نماینده مردم به ادارات دولتی سرزده ام زنی را دیده ام که از بیست و پنج سال در همان بستی که مقرر شده اجرای وظیفه مى کند و در پهلوی این ناملایمات، موضوع آزارو اذیت روانی و برخورد اهانت آمیز نیز در برابر زنان در ادارات دولتی موجود است که از آن، نمى توان چشم پوشی کرد.»
در اخیر این نشست مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، مشکلات زنان را در ادارات نگران کننده خوانده گفت که هرگاه برای زنان در هر اداره مشکلات خلق مى گردد، مستقیم به او مراجعه کنند.

وی افزود: «ما با حفظ هویت شخص متضرر, با در نظرداشت قانون نافذۀ کشور با افرادی که از اصول و قواعد کار اداری سوء استفاده مى کنند برخورد جدی مى کنیم و من در برابر موارد فساد اداری و اخلاقی درادارات، خیلی جدی استم و نمى گذارم که کسی به چنین موارد، دست بزند و زنان را اذیت کند .»
والی جوزجان اضافه کردکه هرگاه کسی در مورد این مسایل بازداشت شود، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی مى شود و هیچگونه ملحوظاتی نیز در این راستا درنظرگرفته نخواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.