فعالان مدنی خواهان بهبود کیفیت معارف کشور شدند

سه شنبه 25 میزان 1396/

mandegar-3شماری از فعالان جامعه مدنی در دیدار با رییس حکومت وحدت ملی به بهبود و ارتقای معارف کشور تاکید کردند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه‌یی گفته که نشستی باحضور شماری از فعالان جامعه مدنی به‌منظور بهبود و ارتقای کیفیت معارف کشور به ریاست آقای غنی در ارگ برگزار شد.
در این نشست، اعضای جامعه مدنی پیرامون وضعیت معارف کشور صحبت کردند و دیدگاه‌های شان را به‌خاطر تقویت سکتور معارف با آقای غنی شریک کردند.
آنها، همچنان نظریات شان را جهت بهبود کیفیت و محتوای نصاب تعلیمی، سهم مردم در همکاری با معارف، اصلاحات و شفافیت در پروسه‌های استخدام، رابطه معارف با بازار کار، اهمیت تکنالوژی آموزشی و ایجاد مکاتب مسلکی و حرفوی، مطرح ساختند.
آقای غنی نیز در این نشست گفت که که برای تطبیق مسایل یاد شده، فرصت، ظرفیت و اراده عملی وجود دارد و باید این دیدگاه‌ها به برنامه‌های موثر مبدل شود.
وی بر اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی اشاره کرده گفت که حکومت می‌خواهد در همکاری با جامعه مدنی، خلاها و مشکلات فراراه سکتور معارف را بررسی و راه‌های حل مناسب دراین خصوص جستجو کند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز یکشنبه ۲۳ میزان اولین جلسه شورای عالی قوای بشری نیز در ارگ برگزار شد.
در این نشست نیز شورای عالی قوای بشری بر بازنگری سیستم آموزشی در معارف و تحصیلات عالی کشور تاکید کردند.
پیش از این آقای غنی نیز به شدت از کهنه بودن سیستم درسی در دانشگاه‌های کشور انتقاد کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.