فعالان مد نی: مداخـلۀ حکـومت در کار کمیسیون‌های انتخـاباتی نگران کننـده است

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۱۰ حمل ۱۳۹۸

برخی از اعضای جامعۀ مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی نسبت به کارکرد کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات خوشبین اند و می‌گویند که کارهای انجام شده توسط کمیسیون در این مدت کوتاه قناعت‌بخش است.
آنان با اشاره به چالش‌های انتخابات پارلمانی که توسط کمیشنران پیشین مدیریت و برگزاری گردیده بود، می‌گویند که رسیده‌گی به مشکلات انتخابات پارلمانی خیلی دشوار است.
mandegarنعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات به مطالعه و تأمین رابطۀ بیشتر با نهادهای مرتبط انتخاباتی نیاز دارند.
آقای ایوب‌زاده انتخابات را یک آزمون بزرگ برای کمیشنران جدید می‌داند و تأکید می‌کند که مدیریت روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به تلاش بیشتر نیاز دارد تا به تمام چالش‌ها و پرسش‌های موجود پاسخ ارایه گردد، شرکای انتخاباتی و کمیسیون انتخابات باید روی این مسأله تمرکز بیشتر داشته باشند.
رییس اجرایی بنیاد آزاد انتخابات افغانستان، مداخلۀ حکومت در روند انتخابات نگران کننده می‌داند، اما می‌گوید که تنها راه حل حفظ بی‌طرفی و استقلال کامل کمیسیون انتخابات است.
به گفتۀ او، به همان اندازه‌یی که حکومت برای برگزاری زود هنگام انتخابات تلاش می‌کند، باید از مداخله در این روند به نفع تیم حاکم خودداری کند.
آقای ایوب‌زاده می‌گوید که چالش‌های سیاسی، امنیتی، فنی و بودجه‌یی در روند برگزاری انتخابات وجود دارد، اما در صورتی که کمیسیون‌های انتخاباتی کار را به ‌شکل تیمی پیش ‌ببرند، می‌توانند انتخابات را مدیریت کنند و در غیر صورت اوضاع بحرانی خواهد شد.
در عین حال، برخی از اعضای جامعۀ مدنی نیز با خوش‌بینی از کارکردهای کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات، می‌گویند که آنان تاهنوز فعالیت‌های خوبی داشته‌اند.
نعیم نظری، فعال جامعه مدنی می‌گوید که کمیسیون انتخابات توانسته تاهنوز هزینۀ انتخابات را پیش‌بینی کند و طرح خود را به استفاده از فناوری در روند رأی‌دهی ارایه کند.
آقای نظری مداخلات سیاسی و حکومتی را چالش‌های اصلی فراراه انتخابات می‌داند و می‌گوید: کمیسیون انتخابات باید با استقلال کامل حرکت کند تا از نگرش‌ها و مداخلات سیاسی مصون بماند.
آقای نظری همچنان می‌گوید که برای مشورتی‌دهی افراد با تجربه در این نهاد استخدام گردد، کسانی که تجربۀ کار انتخاباتی داشته باشند و بتواند نقاط ضعف و قوت را آسیب‌شناسی کنند و همچنان از انتخابات‌های گذشته تجربۀ بگیرند.
این فعال جامعه مدنی، نقش نهادهای ناظر انتخاباتی را برای شفافیت انتخابات مهم می‌داند و می‌گوید: نهادهای ناظر انتخاباتی همه روزه باید از روند انتخابات نظارت جدی داشته باشند تا کارکرد کمیشنران و روند انتخابات تحت مراقبت قرار گیرد.
آقای نظری هر چند ارزیابی از کارکرد کمیشنران را پیش از وقت می‌داند، اما می‌گوید: موفقیت و عدم موفقیت کار کمیشنران کمیسیون انتخابات به زمان بیشتر نیاز دارد، ولی کارگیری از فناوری در روند انتخابات یک نگرش موفق است.
آقای نظری می‌گوید که کمیشنران جدید در آغاز کار خود به چالش‌‌های مواجه بوده‌اند و این برخوردها سبب تأخیر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شد و نشان داد که هنوز تفاوت نظر در میان کمیشنران متصور است.
آقای نظری در بخشی از صحبت‌هایش با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که انتخابات پارلمانی که توسط کمیشنران پیشین برگزاری گردید، یکی از مفتضح‌ترین انتخابات‌ها بود و دست‌کاری در حد بلند صورت گرفته است.
آقای نظری می‌گوید که دست کار در انتخابات پارلمانی به اندازۀ است که جداسازی «رأی سفید از سیاه» خیلی دشوار است و حتا از توان کمیشنران جدید بیرون است.
آقای نظری گفت که سرقت ماشین‌های انگشت‌نگاری و غیره چالش‌های که در انتخابات گذشته وجود داشت، این روند را به یک افتضاح مبدل کرد که رسیده‌گی به آن کاری حضرت فیل است!
انتخابات پارلمانی در ۲۸ -۲۹ میزان سال گذشته برگزار گردید، اما به دلیل فساد و دست‌کاری در این روند، محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، در ماه دلو همان سال، قانون انتخابات را تعدیل و کمیشنران پیشین را به دادستانی ‌کل معرفی کرد. همچنان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در دهم حوت به کمیشنران جدید رأی دادند. پس از آغاز کار کمیشنران جدید، آنان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست ‌مهوری به ۶ میزان به تأخیر انداختند و همچنان هزینۀ برگزاری این انتخابات را بیش از ۱۹۰ میلیون دالر پیش‌بینی کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.