فهـرست قاچـاقبـران و فروشنـده‌گـان مـوادمخـدر همه‌گانـی شـد

گزارشگر:چهار شنبه 26 جدی 1397 ۲۵ جدی ۱۳۹۷

mandegarماندگار: وزارت امور داخله، فهرستِ قاچاقبران و فروشنده‌گان مواد مخدر در شهر کابل را پخش کرد. این فهرست که شامل ۲۹ تن می‌شود دیروز، سه‌شنبه، ۲۶جدی پخش شد.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که تمام این ۲۹ تن فراری اند و دادستانی کُل قرار جرمی نیز برای شان صادر کرده است. آقای دانش از مردم خواسته است تا در شناسایی و بازداشت این افراد با وزارت امور داخله همکاری کنند.
سخنگوی وزارت امور داخله در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است: «اطلاعی که بتواند منجر به دستگیری آن‌ها شود، علاوه بر مکافات معنوی، مبلغ ۵۰ هزار افغانی نیز از جانب وزارت امور داخله برای اطلاع دهنده پرداخت می‌گردد و هویت شما محفوظ می‌ماند».
این مقام وزارت داخله همچنان گفته است که قاچا‌قبران با معتادسازی جوانان، ادارۀ آن‌ها را به دست می‌گیرند و بعد از آنان به عنوان یک «نیروی برده‌گونه» در گسترش جرم استفاده می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.