فیــــفا: کمیسیون‌های انتخاباتی در ۳۶ مورد از قانون سرپیچی کردند

شنبه 5 ثور 1394/

موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) از عدم پیگیری پرونده‌های افرادی که متهم به دست داشتن در تقلبات گسترده انتخاباتی اند، به شدت ابراز نگرانی می‌کند.
فیفا روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری گزارش نظارتی خود از انتخابات ۱۳۹۳ به نشر رسانده و پرده از تقلبات و تخلفات گسترده انتخاباتی برداشت.
mnandegar-3در این گزارش آمده است که در انتخابات گذشته ۳۶ مورد نقض قوانین از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل تفسیرهای نادرست آنان از قوانین و سهل‌انگاری ارگان‌های ناظر بر قوانین صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد که نتایج ۹۳ درصد محلات رای دهی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی با هم مطابقت ندارد که این عدم مطابقت تا ۶۰۰ رای در یک محل راهی‌دهی دیده شده است.
در این گزارش آمده است: «در مجموع بیشتر از ۶۳۵ هزار رای تفاوت بین نتایج اعلان شده دور اول انتخابات ریاست و شوراهای ولایتی وجود دارد؛ همچنین نتایج اعلان شده توسط کمیسیون انتخابات برای برخی از محلات راهی دهی با فورم نتایجی که فیفا از محلات بدست آورده مطابقت ندارد».
بر اساس یافته‌های این گزارش، کمیسیون انتخابات در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برای جبران کمبود محلات به تعداد ۲۵۱۸ محل را به مجموع محلات دور اول اضافه نموده که این افزایش بدون بررسی و ارزیابی دقیق و بدون درنظرداشت تناسب کمبود محلات دور اول صورت گرفته است.
مداخله زورمندان محلی، استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزد مشخص، پر شدن صندوق‌ها خلاف قانون، رای دهی نیابتی، رای دهی زیر سن، اجازه ندادن به ناظرین، ممانعت از رای دهی و نقض ده‌ها طرزالعمل انتخاباتی از جمله دیگر تخلفات و تقلبات انتخاباتی بودند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در همین حال، مسوولان فیفا با اشاره به دست داشتن کارمندان و برخی از مسوولین نهادهای انتخاباتی در تقلبات گسترده نسبت عدم پیگیری پرونده‌های آنان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
آنان تأکید دارند که عدم پیگیری پرونده های افرادی که متهم به فسادهای گسترده انتخاباتی اند از یک سو باور مردم به انتخابات آزاد و عادلانه را در آینده کم تر ساخته و از طرف دیگر تقلب در انتخابات به یک عرف تبدیل خواهد شد.
در این گزارش آمده است: «در انتخابات گذشته کمیسیون انتخابات اعلان کرد که در دور اول انتخابات حدود ۵ هزار کارمند آن در تقلب ها دست داشته اند؛ اما هیچ معلوماتی وجود ندارد که آیا این افراد مجازات شده اند یا خیر».
در همین حال، محمدیوسف رشید رییس اجرایی فیفا در این نشست خبری اظهار داشت که یافته‌های این گزارش برای بهبود روند اصلاحات انتخاباتی پیش از این با ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی و کمیسیون‌های انتخاباتی در میان گذاشته شده است.
آقای رشید با تاکید به اصلاح نظام انتخاباتی بیان داشت که این روند نباید در گرو اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی باشد و باید از حیطه ی وعده‌ها و گفته‌ها به صحنۀ عمل وارد گردد.
گفتنی است فیفا در حالی از عدم پیگیری پرونده‌های افرادی که متهم به فساد گسترده انتخاباتی اند؛ ابراز نگرانی می‌کند که برخی از مسوولین بلندپایۀ این کمیسیون نیز متهم به دست داشتن در این تقلبات اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.