فیفا: افـراد غیرفنـی برای خریـداری سیستم بایـومتـریک به دوبـی رفتـه اند

گزارشگر:ناجیه نوری ۱ سرطان ۱۳۹۸

مسوولان در نهاد فیفا به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که افراد غیر فنی برای خرید وسایل سیستم بایومتریک به دوبی رفته اند. از این سیستم در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده خواهد شد.
به گفتۀ مسوولان این نهاد، رییس و معاون دبیرخانه و یک کمیشنر کمیسیون انتخابات برای اخذ قرار داد با یک شرکت به هدف خریداری وسایل بایومتریک بی‌هیچ مسوول فنی در دوبی رفته اند.
mandegarمسوولان در نهادهای ناظر بر انتخابات همچنان ادعا دارند که به آنان اجازه نداده نشده تا از روند تقویتی ثبت نام رأی‌دهنده‌گان نظارت کنند.
مسوولان در این نهادها می‌گویند، روند تقویتی ثبت نام رأی‌دهنده‌گان به دلیل عدم آگاهی مردم، به کُندی به پیش می‌رود و آمارها نشان می‌دهد که تعداد بسیاری کمی از مردم ثبت نام کرده‌اند.
اما مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که ثبت نام تقویتی است و اگر آمار بیشتر شود، می‌گویند، تقلب صورت گرفته و کمیسیون آمار خیالی ارایه می‌کنید.
آنان ادعا دارند که به تمامی سایت‌های ثبت نام رأی‌دهنده‌گان، هدایت دادند تا با احزاب، رسانه‌ها و نهادی ناظر همکاری کرده و به آنان اجازه نظارت داده شود.
یوسف رشید رییس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «اعتبارنامۀ نظارت قبل ازآغاز ثبت نام برای نهادهای ناظر داده نشد و گفته شد که همان کارت‌های قبلی قابل اعتبار می‌باشد».
رییس فیفا تأکید کرد، اما وقتی نهادهای ناظر برای نظارت مراجعه کردند، اجازه نظارت داده نشد و دلیل شان این بود که باید کمیسیون طی مکتوبی به آنان هدایت دهد. در نهایت نهادهای ناظراجازه نیافتند آن‌طور که لازم بود ازاین روند نظارت کنند.
به گفتۀ او: «حتا آماری این‌که در طول روز چند نفر ثبت نام کرده‌است را نیز در اختیار نهادهای ناظر قرار نمی‌دهند و بهانه‌جویی می‌کنند».
اما ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات با رد این ادعا به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیسیون انتخابات به همۀ سایت‌های ثبت نام رأی‌دهنده‌گان هدایت داده تا به رسانه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای ناظراجازه نظارت داده شود و با آنان همکاری صورت گیرد.
بااین حال، یوسیف رشید از سفر رییس کمیسیون انتخابات، رییس و معاون دبیرخانه و یک کمیشنر کمیسیون انتخابات برای اخذ قرار داد با یک شرکت به هدف خریداری وسایل بایومتریک در دوبی خبر می‌دهد.
او می‌گوید: «رییس کمیسیون همواره از نداشتن وقت سخن می‌گوید و تأکید دارد که برای رفتن به جلسۀ حتا نیم ساعته وقت ندارد، اما برای اخذ قرار داد با یک شرکت خارجی به دوبی می‌رود، در حالی‌که باید فروشنده به کابل بیاید و در مورد قرار داد صحبت کند نه این‌که خریداری نزد فروشنده برود».
وی همچنان گفت: «مساله مهم دیگر این‌که رییس کمیسیون انتخابات و رییس و معاون دبیرخانه از تکنالوژی هیچ معلوماتی ندارند، اما به جای فرستادن افراد مسلکی خود راهی دوبی شده‌اند».
او در خصوص این ‌که شاید افراد مسلکی هم رفته باشند، گفت: «طبق اطلاعات ما فقط همین چهار نفر برای اخذ قرار داد به دوبی رفته‌اند، درحالی‌که این افراد، کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد تکنالوژی ندارند و در زبان انگلیسی هم مشکل دارند».
اما ذبیح‌الله‌ سادات می‌گوید که همراه با رییس کمیسیون، رییس و معاون دبیرخانه و یک کمیشنر، افراد مسلکی نیز رفته‌اند.
به گفتۀ او، مسوول بایومتریک و یک تیم فنی رییس کمیسیون انتخابات را در این سفر همراه می‌کند.
این مورد در حالی مطرح می‌شود که بارها بحث وجود فساد در خریداری‌ها و جذب افراد در کمیسیون انتخابات پیش کشیده شده است.
یوسف رشید در مورد آمار ثبت نام رای‌دهنده‌گان می‌گوید: «طبق آمار ما تا ۳۱ جوزا در کل سایت‌های انتخاباتی کشور که غزنی هم شامل آن می‌شود، حدود ۸۰ هزار نفر ثبت نام کردند».
رشید این وضعیت را نگران کننده دانسته تأکید دارد که انتظار داشتیم حداقل ۱۵۰ هزار نفر ثبت نام کنند.
از سویی هم، عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفتوگو با روزنامۀ ماندگار ادعا دارد که بیش از یک صد و یک هزار نفر تا ۳۱ جوزا در کل افغانستان به شمول غزنی ثبت نام کرده‌اند.
او تأکید دارد که ازاین جمله شصت و شش هزار مرد، سی و چهار هزار زن و یازده هزار آن کوچی‌ها هستند.
او می‌گوید، از جمله ۴۵۹ مرکز ۴۲۸ آن فعال است و ۳۴ سایت دیگر آن غیر فعال است و درغزنی از ۲۴۷ مرکز، ۲۰۲ فعال و ۵۰ مرکز دیگر غیر فعال است.
این درحالی‌ست که کمتر از هفت روز به پایان روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان باقی مانده‌است و باید منتظر شد و دید که آیا این روند تمدید می‌شود یا پایان کار خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.