قانون رسانه‌های همگانی به مصونیت خانم‌ها هیچ توجهی نداشته است

گزارشگر:یک شنبه 6 جوزا 1397 ۵ جوزا ۱۳۹۷

mandegar-3مسألۀ آزار و اذیت جنسی بانوان، به‌ویژه در عرصۀ رسانه‌ها همیشه خبرساز و باعث نگرانی بانوان خبرنگار بوده است.
صدیق‌الله توحیدی، عضو رهبری کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در دومین نشست دادخواهی برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت جنسی و تبعیض جنسیتی در کابل می‌گوید، بخش رسانه‌ها میان بانوان و مردان مشترک است، اما بدبختانه در قانون رسانه‌های همگانی هیچ توجهی به مصونیت بانوان شاغل در رسانه‌ها نشده است.
به گفتۀ آقای توحیدی، بانوان خبرنگار در رسانه‌ها از استخدام گرفته تا انفکاک، پرداخت امتیازات ماهوار، حق بازنشستگی، تعطیلات قانونی، بیمۀ صحی و بسا مسائل دیگر، با مشکل روبه‌رو اند. در بیرون نیز مشکلاتی چون دسترسی به اطلاعات، نگاهای سوء و موانع دیگر گریبان آنان را رها نمی‌کند.
آقای توحیدی می‌گوید، دربارۀ حقوق و وجایب کارمندان زن و چگونگی حفظ قانونی آنان در رسانه‌ها، در قانون رسانه‌های همگانی هیچ موردی نیامده است. بنابراین، ایشان از آخرین طرح تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی خبر می‌دهد و می‌افزاید، این طرح پس از تصویب مجلس نمایندگان باید به‌عنوان یک سند تقنینی کارکرد داشته باشد.
با این‌حال، حمیرا ثاقب، رئیس موسسۀ خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید، بانوان خبرنگار در مقایسه با مردان ظرفیت کمتری دارند و علت آن هم آزار و اذیت جنسی، ناامنی و کمبود فرصت‌های کاری و افکار زن‌ستیزانۀ جامعه است که بانوان را مجبور به خودسانسوری می‌کند. البته به باور بانو ثاقب، عدم حضور بانوان در رهبری رسانه‌ها یکی دیگر از علت‌های عقب‌مانی بانوان خبرنگار است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.