قانون شکنی ارگ در معرفی نامزدان به مجلس نماینده گان/ نامزدان وزارت فرهنگ و عضویت شورای عالی دادگاه عالی رد شده‌اند

گزارشگر:چهار شنبه 4 میزان 1397 ۳ میزان ۱۳۹۷

اسناد تحصیلی حسینه صافی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل اعتبار نیست و همچنان، عبدالشکور مجروح نامزد عضویت شورای عالی دادگاه عالی دارای یک روز پیشنۀ و تجربۀ کاری در قضا نمی‌باشد.
عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتش مجلس نماینده‌گان، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که ریاست جمهوری با معرفی این دو تن به عنوان نامزدان به مجلس خلاف معیارهای قانونی عمل کرده است.
mandegar-3به گفتۀ او، مدرک حسینه صافی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل اعبتار نیست و عبدالشکور مجروح نامزد شورای عالی ستره محکمه تجربۀ کافی در کار قضا ندارد.
او گفت که بانو حسینه در سال ۲۰۱۴ شامل دانشگاه شده واکنون که سال ۲۰۱۸ است باید دانشجو باشد، اما پیش از فراغت به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تعین شده است.
او گفته که اسناد بانو صافی مُهر و تاپه هم ندارد.
هم‌چنان، او در مورد عبدالکشور مجروح گفت: تحصیلات‌اش خوب است، اما یک روز هم تجربۀ در عرصه قضا ندارد. در حالی که قانون گفته فردی که به شورای عالی ستر محکمه معرفی می‌شود، باید دارای تخصص و تجربه کافی باشد. حد اقل ده سال باید سابقۀ کافی داشته باشد که ندارد. این مخالف صریح ماده قانون اساسی است.
این در حالی‌ست که بیش از چند ماه می‌شود که حسینه صافی به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرای وظیفه می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.