قتل فرخنده؛ ماندگارترین ننگ بر جبین جامعۀ افغانی

گزارشگر:سه شنبه 4 حمل 1393 ۳ حمل ۱۳۹۴

در این خراب آباد ما، بانوی محجوب، متدین و مومنه‌یی را که تزویر و نامسلمانی ریاکاران، فریادش را بلند می‌کند تا خلقی را بر حذر دارد، غافل از آن‌که فقط چند لحظه بعد خودش بزرگترین قربانی این کوردلان متعصب می‌گردد، آنهم به جرمی که خودش حقیقتش را تا دم مرگ جانسوز خود و وجدان سوز بشریت ندانست.
توگویی در میان این همه کافران انسانیت و دیانت زمانۀ ما، فقط دختر عفیفه‌یی را یافتند تا درنده‌گی، مریضی و عقدۀ خود را به نمایش بگذارند و در مقابل mnandegar-3از خدا طلب پاداش کنند!
مگر پیامبر مبارک وقتی در زمان حیاتش، توهینش می‌کردند، رسالتش را به مسخره می‌گرفتند و چه رنج‌ها و عذاب‌هایی که به حقش روا داشتند، حتی یکبار هم که شده نه خودش، نه صحابی کرامش و نه هیچ کس دیگری را اجازه نداد که دستی بالا کنند و خشونتی بر پا دارند، چه رسد به قتل نفس، زجر کشی و آتش زدن انسان. در عوض، رسول مبارک مسلمانان را به گذشت، شکیبایی و اخلاق دعوت می‌کرد. همین بود که اسلام به دین رحمت، اعتدال، صلح و مدارا صدها میلیون انسان را به دایرۀ خود کشانید.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.