قطعۀ نظامی ویژۀ برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در کابل ایجاد می‌شود

۲ سرطان ۱۳۹۸

شهرداری کابل و وزارت امور داخله، تفاهم‌نامه‌یی را امضا کردند که براساس آن یک قطعه خاص پولیس برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر کابل توضیف می‌شود.
این تفاهم‌نامه دیروز طی یک کنفرانس در کابل بین احمد ذکی سرفراز شهردار کابل و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله به امضا رسید.
mandegarآقای اندرابی گفت که براساس این تفاهم‌نامه یک قطعه خاص پولیس که ۴۰۹ تن را شامل خواهد شد به یونیفورم و تجهیزات و تعلیمات خاص ایجاد گردیده و تحت هدایت شهرداری کابل قرار خواهد گرفت.
او، پایان ناهماهنگی در اقدامات پولیس، کاهش فساد و بهبود روند جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تخلفات را از اهداف عمده این تفاهم‌نامه یاد کرد. به گفتۀ‌ آقای اندرابی، درصورت نیاز، نیروهای بیشتر در اختیار شهرداری کابل قرار خواهد گرفت.
همچنان احمد ذکی سرافراز شهردار کابل گفت که ایجاد این قطعه، هماهنگی میان نیروهای پولیس و شهرداری کابل را افزایش داده و میکانیسم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی را قوت خواهد بخشید.
او، ناهماهنگی میان شهرداری و پولیس، تداخل وظایف و فساد را عواملی خواند که تاکنون مانع کار شهرداری برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهر کابل شده و به توسعه غیرقانونی ساحات غیرپلانی منجر شده است.
وی، نظارت ۱۲ ساعته ماموران شهرداری از ساخت‌وسازها و نبود نظارت شهرداری در طول شب از ساخت‌وسازها در شهر کابل را از دیگر عواملی خواند که به توسعه ساحات غیرپلانی ختم شده است.
به گفتۀ‌ او، بر علاوۀ غیرپلانی بودن ۷۰ درصد از ساحات مسکونی در شهر کابل در اکثر ساحات پلانی نیز ساخت‌وسازهای غیرپلانی و فاقد مجوز به شکل گسترده صورت گرفته طوری که تشخیص درصدی ساخت‌وسازهای غیرقانونی در این شهر ناممکن شده است.
آقای سرفراز تأکید کرد که با توظیف قطعه ۴۰۰ نفری پولیس برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی، شهرداری کابل قادر خواهد شد که میکانیسم نظارت از ساخت‌وسازها را به شکل ۲۴ ساعته فعال نگه دارد.
او از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در جریان شش ماه گذشته یادآوری کرده افزود که ساخت‌وساز غیرقانونی بیش از یک هزار و دوصد ساختمان مسکونی در جریان این شش ماه توقف داده شده است.
گسترش پلان ناشدۀ ساحات مسکونی در شهر کابل عامل اصلی کمبود و نبود دسترسی باشنده‌گان این شهر به خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.