قلدری تره‎خیل در دروازۀ پارلمان

سه شنبه 15 جدی 1394/

mandegar-3شماری از نماینده‌گان مجلس، از لت و کوب یک سرباز امنیتی پارلمان توسط محافظان ملاتره خیل به شدت انتقاد کرده و این کار را زورگویی و بی‌عدالتی خواندند.
روز یک شنبه محافظان ملا تره خیل نماینده کوچی‌ها در مجلس یک سرباز امنیتی پارلمان را به دلیل معطلی در اجازه ورود به محوطه شورا، به شدت لت و کوب کردند.
گفته می‌شود، محافظان ملاتره خیل سرباز امنیتی پارلمان را ابتدا با موتر زده و سپس لت و کوب کرده اند.
غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این مورد گفت: «غیرت و مردانگی در این نیست تا سربازی را که برای امنیت اعضای پارلمان سینه سپر کرده است، مورد لت و کوب قرار دهیم».
آقای مجروح افزود: افراد ملاتره خیل یک محافظ رتبه‌دار شورای ملی را لت و کوب کرده و این کار حیثیت شورا را زیر سوال برده است.
وژمه صافی نیز یاد آور شد: «ظلم در داخل شورا روان است و کسی صدا بلند نمی‌کند؛ جای مرگ است برای زورآزمایی یک وکیل که محافظ امنیتی شورا را با موتر می‌زند».
ذکریا ذکریا هم بیان داشت: «وقتی ما می‌خواهیم عدالت را تامین کنیم؛ از این رویداد چشم پوشی کرده نمی‌توانیم».
ستار درزابی گفت: «قدرت در عدالت و ادامه آن در صداقت است، شهدای سربازان ما بدون کفن دفن خاک می‌شوند و باز ما آنان را با موتر بزنیم».
این نماینده گان بر رعایت حقوق تعیین شده هر فرد جامعه به ویژه سربازان از سوی اعضای مجلس تاکید ورزیدند و هشدار دادند اگر این ظلم ادامه پیدا کند، روزی اتفاقی خواهد افتاد که چندین نفر در آن کشته شوند.
آنان از هیات اداری مجلس خواستند که برای بررسی این رویداد و جلوگیری از ادامه چنین حوادث هیاتی را موظف سازد.
سرانجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت: « محافظان پارلمان پس از حادثه عاملان آن را بازداشت کردند؛ اما موسفیدان از طرف آقای تره خیل با یک گوسفند به عذر آمدند، رضایت سرباز را جلب کرده و غایله را اینگونه خاتمه دادند».
از سویی هم، اعضای مجلس، حمله بر قونسولگری هندوستان در شهر مزارشریف را محکوم کردند و یادآور شدند که این کار دشمنان مردم افغانستان است که می‌خواهند روابط نیک افغانستان و هند را صدمه بزنند.
نماینده گان از حکومت وحدت ملی خواست که در امنیت نماینده‌گی‌های سیاسی در کشور توجه جدی داشته باشند.
در چند هفته گذشته، دو حمله، یکی بر سفارت ایتالیا و دیگری بر هوتل فرانسویی‌ها در کابل صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.