کرزی به گروسمن: دربند نگه‌داشتن افغان‌ها با روابط‌مان همخوانی ندارد

/

رییس‌جمهور کرزی در دیدار با مارک گروسمن نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان و پاکستان، گفته که ایالات متحدۀ امریکا باید ۶۰۰ زندانی بازداشتگاه بگرام را به دولت افغانستان تسلیم کند.
براساس خبرنامۀ ریاست‌جمهوری، آقای کرزی به مارگ گروسمن نمایندۀ ویژۀ امریکا گفته که در بند نگه‌داشتن زندانیان افغان در بازداشتگاه‌ امریکایی‌ها با روابط دوستانۀ دو کشور همخوانی ندارد.
پس از تنش‌ها و کشمکش‌های زیاد میان کابل و واشنگتن، سرانجام نزدیک به یک هفته پیش مسوولیت‌های امنیتی بخشی از زندان بگرام به نیروهای داخلی افغانستان سپرده شد.
گرفتن مسوولیت‌های امنیتی زندان بگرام به دست نیروهای داخلی، نگرانی شدید جریان‌های سیاسی و آگاهان نظامی را به بار آورده است.
آگاهان نظامی ابراز نگرانی می‌کنند که دولت افغانستان ممکن در تعامل با طالبان برخی از زندانیان خطرناک طالبان را از بند آزاد سازد.
آن‌ها همچنان با اشاره به فرار بیش از ۵۰۰ زندانی از زندان قندهار گفته‌اند که دولت افغانستان توان تامین امنیت زندان‌های کشور را ندارد.
بربنیاد گزارش‌ها، طالبان و افراد وابسته به شبکۀ حقانی، برخی از عملیات‌های تروریستی‌شان را در کابل از طریق زندان پلچرخی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی کرده‌ بودند.
هبران جبهۀ ملی افغانستان نیز نگرانی شدید خود را از آزادی احتمالی زندانیان بگرام ابراز کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :