کی‌هـا حاتمى‌هـا را به شهـادت می‌رسانند؟

سه شنبه 2 جدی 1393/

جوانی‌که فقط در حد روشنگرى، به تماشاى تمثیل ترور که جان هـزاران هـموطنش را گرفته می‌نشیند تا سیماى وحشت را روى پرده بیاورد و نسل خود و پس از خود را از آن بر حذر دارد، بى خبر إز آنکه دقایقى بعد هـیولاى وحشت جان خودش را بی‌رحمانه می‌ستاند، آرزوهـایش را با خاک یکسان می‌کند و مادر تنهـایش را تنهـاتر می‌سازد.mnandegar-3
بر دولت جدید است، اراده کند تا بقایاى ستون پنجم را از بدنۀ دولت پاک سازد؛ شبکه‌هـاى استخباراتى عقب این داستان خونین را افشا نماید تا دوست و دشمن تفکیک شود.
از خداى متعال بهـشت برین براى جوان نازنین ما زبیر حاتمى استدعا داریم، براى خانواده و مادر تنهـایش صبر جمیل می‌طلبیم.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.