لایحۀ تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون انتخابات تصویب شد

/

مجلس نماینده‌گان، لایحه تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را که ریاست‌جمهوری رد کرده بود، با تعدیل دو مورد و اضافه کردن یک مورد دیگر، برای بار دوم تصویب کرد.
این لایحه قبلاً نیز در مجلس نماینده‌گان تصویب شده بود، اما وقتی برای امضا به رییس‌جمهوری فرستاده شد، آقای کرزی امضا نکرد و با طرح در خواست تعدیل دوباره آنرا به مجلس فرستاد.
حذف پسوند «مستقل» از کمیسیون بررسی شکایات انتخابات و حذف شرط «استاد دانشگاه» برای عضویت در کمیسیون انتخابات، از مواردی بود که آقای کرزی خواستار تعدیل آن بود. این درخواست‌ها از سوی مجلس نیز پذیرفته شد.
ریاست‌جمهوری افغانستان خواستار تعدیل شش مورد دیگر نیز شده بود، اما مجلس آن موارد را نپذیرفت و حتی اعلام هم نکرد که شش مورد دیگری که پذیرفته نشدند، چه بودند.
محمد عبده عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «به اساس خواست ریاست‌جمهوری، کلمه مستقل از نام کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شد اما دایمی بودن فعالیت آن به دلیل نیازی که هست، باقی می‌ماند.»
ریاست‌جمهوری به قانون اساسی افغانستان استناد کرده و گفته که در این قانون تنها در نام کمیسیون مستقل انتخابات، عنوان مستقل وجود دارد.
آقای عبده همچنین گفت که شرط استاد دانشگاه بودن از عضویت کمیسیون انتخابات برداشته شد اما شرایط دیگر از جمله تحصیلات، غیر حزبی بودن، تابعیت افغانستان را داشتن و غیرجانبدار بودن همچنان به جای خود باقی است.
کمیته گزینش
بر اساس لایحه تشکیل و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای کمیسیون انتخابات، از طریق کمیته گزینش که در این لایحه پیش بینی شده، به رییس جمهوری معرفی می‌شوند.
مجلس نماینده‌گان روز گذشته در این لایحه افزود که ریاست این کمیته را رییس مجلس نماینده‌گان برعهده خواهد داشت.
محمد محقق نماینده مجلس می‌گوید که در این کمیته گزینشی، رییس مجلس نماینده‌گان، رییس مجلس سنا، رییس دادگاه عالی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رهبران احزاب سیاسی که حداقل شش عضو در مجلس نماینده‌گان داشته باشند و یک عضو از نهاد جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، عضو هستند.
عبدالقیوم سجادی عضو دیگر مجلس می‌گوید که ریاست‌جمهوری خواسته بود که اعضای این کمیته از سوی آنها تعیین شوند اما مجلس این موضوع را نپذیرفت.
بر اساس این لایحه، افراد واجد شرایط، مدارک تحصیلی و سابقه کاری خود را به کمیته گزینشی ارایه می‌کنند. این کمیته چهارده نفر را انتخاب کرده و به ریاست جمهوری معرفی می‌کند و ریاست جمهوری ۹ نفر را از بین آنها برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات منصوب خواهد کرد.
طی مراحل دوباره
این لایحه اگر بدون پذیرفتن تعدیلات ریاست‌جمهوری با دو ثلث آرای مجلس دوباره تصویب می‌شد، دیگر نیازی به امضا رییس جمهوری نداشت.
اما اکنون که شماری از تعدیلات ریاست‌جمهوری پذیرفته و شماری رد شدند، این لایحه به مجلس سنا و دوباره برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.
این موضوع، اختلافاتی را بین اعضای مجلس به دنبال داشت اما سرانجام لایحه با اکثریت آرا تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد.
کار تصویب قانون تشکیل و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، در حالی به درازا می‌کشد که احزاب و نهادهای مدنی تصویب هرچه زودتر آن را برای برگزاری یک انتخابات شفاف لازمی می‌خوانند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه حمل ۱۳۹۳ تا کمتر از یک سال دیگر برگزار شود.
همچنان دوره کاری رییس و شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پایان یافته و باید افراد جدیدی به این سمت‌ها معرفی شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.