لت و کوب یک خبرنگار در کابل

/

حاجی ذبیح الله علم که از خبرنگاران سابقه دار و با تجربۀ خبرگزاری دولتی باختر است، روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفت.
آقای علم زمانی که از محل کار به سوی منزلش روان بوده، در ناحیۀ هشتم کابل از سوی دو فرد مسلح ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفته وحمله کننده گان مقداری از وسایل و پول همراه وی را با خود برده اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که عملکرد نهاد های امنیتی کشور را در تامین امنیت خبرنگاران به شدت مورد انتقاد می داند، از این نهاد ها تقاضا دارد تا در زود ترین فرصت ممکن، حمله کننده گان بر آقای علم را به پنجۀ قانون بسپارند.
ما همچنان از نهاد های صنفی خبرنگاری و مدافع آزادی های شهروندی می طلبیم تا با حرکت های هماهنگ، فشار لازم را بر نهاد های امنیتی کشو وارد سازند، تا در آینده، چنین حملاتی بر خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها صورت نگیرد.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :