مانـدگـار؛ نامی ماندگار در مطبوعاتِ کشور

سید مصطفی سعیدی/ 23 حمل 1393/

یکی از دستاوردهای بزرگِ دوازده سال پسین، به وجود آمدنِ رسانه‌های کثرت‌گرا و آزاد است. گرچه این آزادی با خونِ نخبه‌ترین جوانانِ خبرنگار و روزنامه‌نگارِ ما آبیاری شده، اما خوشبختانه امروز از ثمرۀ شیرینِ آن همه استفاده می‌بریم.
از برکتِ همین آزادی بیان است که ما روز به روز شاهد رشد و شکوفاییِ بیشترِ جامعۀ افغانستان می‌باشیم. هرچند بسیاری از رسانه‌ها تا هنوز معیاری نشده‌اند و به گونۀ تخصصی کارِ رسانه‌یی و روزنامه‌نگاری را انجام نمی‌دهند، اما این امیدواری وجود دارد که به‌تدریج تمامِ رسانه‌های کشور به سوی معیاری شدن و تخصصی شدن حرکت می‌کنند.mnandegar-3
در میان رسانه‌های نوشتاری‌یی‌ که در چند سالِ پسین رونق‌افزای فضای رسانه‌یی و فرهنگیِ کشور شده، یکی هم روزنامۀ وزین ماندگار است. این رسانۀ نوشتاری به‌رغم موانع بسیار، با ویژه‌گی‌های منحصربه‌فردِ خود به کارِ آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی ادامه داده و اکنون در پهلوی دو روزنامۀ دیگر، در ردیفِ محبوب‌ترین رسانه‌های چاپیِ افغانستان قرار دارد.
به باور من، ویژه‌گی‌های روزنامۀ ماندگار از این قرار است:
ـ جوان‌گرایی: همۀ دست‌اندرکارانِ این رسانۀ نوشتاری، از مدیر مسوول و ویراستار گرفته تا گزارشگران، همه‌ جوانانِ آگاه و اندیشه‌ورزِ کشور اند که صادقانه و متعهدانه به کارِ اطلاع‌رسانی می‌پردازند.
ـ نگاه نقادانه اما مثبت‌اندیش: ویژه‌گی دیگری که در این نشریه تبارز یافته، انتقاد توام با مثبت‌گرایی است. وقتی به نوشته‌های نشر شده در ماندگار دقت شود، می‌بینیم که در پهلوی انتقادهای سالم، طرح‌ها و راهکارهای مفید و موثر برای رفعِ چالش‌ها نیز ارایه شده است.
ـ فرهنگ‌دوستی: این ویژه‌گی و مولفه، در واقع یکی از ناب‌ترین عناصرِ تشکیل‌دهندۀ درونمایۀ نشراتیِ ماندگار است. اکثر رسانه‌های چاپی صرفاً به مباحثِ سیاسی می‌پردازند، اما ماندگار صفحۀ ویژه‌یی زیر نامِ «فرهنگستان» دارد که در آن به نشر غنی‌ترین مقالاتِ ادبی و فرهنگی می‌پردازد.
ـ معیاری و تخصصی عمل کردن: این رسانۀ چاپی تا اندازۀ وسع کوشیده به گونۀ تخصصی عمل کند و معیارهای نوینِ روزنامه‌نگاری را رعایت نماید. به‌رغم بروزِ برخی مشکلات و کاستی‌ها، این امر همواره یکی از ویژه‌گی‌های برجستۀ ماندگار به شمار رفته است.
ـ دقت و سرعت: ویژه‌گی دیگرِ این روزنامه که همواره مخاطبان و خواننده‌گانِ زیادی از طیف‌های گوناگون را به خود جلب نموده، سرعت و دقت در ارایۀ خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی می‌باشد.
این‌جانب به عنوانِ یکی از علاقه‌مندان و خواننده‌گانِ دایمی ماندگار، ششمین سالگشتِ این رسانۀ معتبر را به خانوادۀ مطبوعات کشور، دوست‌دارانِ فکر و فرهنگ و به‌ویژه ماندگاریانِ جوان تبریک گفته و از خداوند دانا، کامگاری‌های روزافزونِ دست‌اندرکارانِ این روزنامه را خواهانم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.