مجازات سرباز امریکایی به جرم بی‌احترامی به اجساد طالبان

/

یک سرباز نیروهای دریایی ایالات متحده امریکا که بر اجساد شورشیان طالب ادار کرده و برای عکس گرفتن پوز گرفته بود، در یک دادگاه نظامی، در دو قضیه محکوم شناخته شد.
جزای این خرد ضابط نیروی دریایی امریکا تنقیص رتبه سربازی و پرداختن ۵۰۰ دالر جریمه نقدی می باشد.
جوزف چامبلین در یک دادگاه ویژه کمپ لیجین واقع در کارولینای شمالی مقصر دانسته شده است که در وظیفه اش در نظارت بر سربازان زیر دست اش غفلت ورزیده است و به نحو غیرمجاز بر جسد یک جنگجوی دشمن ادرار کرده است.
این حادثه درماه جولای سال ۲۰۱۱ در جریان یک عملیات ضد شورشگری در ولایت هلمند اتفاق افتاده است. در ماه جنوری سال روان موضوع هنگامی آفتابی گردید که ویدیوی آن در صفحات انترنتی نشر گردید.
این ویدیو چهار مرد را نشان می‌دهد که یونیفورم به اصطلاح پلنگی رنگ نیروهای دریایی ایالات متحده امریکا را بر تن دارند و بر سه جسد ادار می‌کنند. یکی از آنها پرزه می‌رود که “روز بخیر اندیوال” و دیگری یک فکاهی پوچی را بر زبان می آورد.
این ویدیو یکی از موارد اعمال اهانت آمیز سربازان امریکایی را نشان می داد که در اوایل سال روان ، منجر به برانگیختن خشم افغان ها و افزایش تنش ها بین کابل و واشنگتن گردید.
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان این عمل را “غیرانسانی” خوانده و محکوم نمود و لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، به کرزی تیلفون کرد، این حادثه را محکوم نمود و با “تاسف انگیز” خواندن آن، وعده تحقیق در این زمینه را داد.
در یک اعلامیه نیروهای دریایی ایالات متحده امریکا آمده است که چمبلین متهم شده است که از سربازان نیروی دریایی زیر دست اش در قسمت پوشیدن تجهیزات حفاظتی به درستی نظارت نکرده است، از سوء رفتار زیردستانش گزارش نداده است، از انقطاع در پرتاب یک نارنجک انداز گزارش نداده است و مانع شلیک بی تفکیک اسلحه نشده است.
در اعلامیه آمده است که چامبلین از حق استیناف خواهی اش صرف نظر کرد و در دو مورد توسط دادگاه مقصر شناخته شد. قاضی مجازاتی را که شامل ۳۰ روز حبس و ۲۰۰۰ دالر مجازات نقدی بود تجویز نمود، اما به دلیل توافق قسمی، چمبلین مستحق مجازات کمتری دانسته شد.
نیروهای دریایی از ارایه تفصیلات در مورد شهود و سایر یافته های تحقیقات، به این دلیل خودداری کردند که مواردی که مربوط به حادثه ویدیوی ادرار کردن اند، هنوز فیصله نشده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :