مجتمع جامعۀ مدنی به رهبران دولت وحدت ملی: از اعضای مجلس بخواهید برگردند

هارون مجیدی/ یک شنبه 12 دلو 1393/

سرپرستان جدید بی‌مسوولیتی را بیشتر می‌سازند
رییس‌جمهور نباید چهره‌هایی را که از سوی مجلس رد شدند، به حیث سرپرست در وزارت‎خانه‎ها بگمارد.
شماری از آگاهان و استادان دانشگاه، با بیان این مطلب می‌گویند، اگر دولت وحدت ملی نامزد وزرای جدید را معرفی نکند و از طریق سرپرستان به پیش برود، بی‌مسوولیتی‌ها در وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی بیشتر خواهد شد.
در این حال، مجتمع جامعۀ مmnandegar-3دنی افغانستان از رهبران دولت وحدت ملی می‎خواهد که از نماینده‌گان مجلس تقاضا کنند که از رخصتی‌های خود صرف نظر کرده و به بقیۀ کابینه رأی اعتماد دهند.
بعد از رد نیمی از نامزد وزرای حکومت از سوی مجلس، گفته شده است که رییس جمهور غنی در نظر دارد تا همین نامزدان و یا چهره‌های جدید را به عنوان سرپرست به وزارت‌خانه‌ها بفرستد.
دکتر طاهر هاشمی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: وزرا زمانی مشروعیت پیدا می‌کنند که رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان را به دست آورند.
آقای هاشمی می‌افزاید: «زمانی‌که این نامزدان از طرف مجلس رد می‌شوند، نمی‌توانند به عنوان سرپرست تعیین شوند؛ چون تنها زمانی‌که موعد کاری یک وزیر به پایان می‌رسد، می‌تواند برای یک ماهِ دیگر به عنوان سرپرست بماند تا زمانی که شخص مناسبی به آن پست پیدا شود؛ در غیر آن، سرپرستی مفهوم حقوقی خود را از دست می‌دهد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات در معرفی نامزدوزرای جدید می‌گوید: کابینۀ دولت وحدت ملی بیشتر بر مبنای قوم و ارتباطات معرفی شده بود که بر همین مبنا شماری از نامزد وزرا نتوانستند رأی اعتماد به‌دست آورند.
آقای هاشمی با اشاره به رخصتی‌های زمستانی مجلس نماینده‌گان گفت: اگر چهره‌های تازه‌یی نیز به عنوان سرپرست معرفی شوند و تا زمانی‌که تایید مجلس را نداشته باشند، از لحاظ حقوقی مشروعیت و صلاحیت کاری را ندارند.
در این حال، غلام فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: کسانی‌که رأی اعتماد مجلس را به دست نیاوردند، به همان وزارت به عنوان سرپرست معرفی شده نمی‌توانند؛ اما، سایر چهره‌ها و یا همین نامزدان به عنوان سرپرست در وزارت‌خانه‌های دیگر می‌توانند کار کنند.
آقای مجروح می‌افزاید: سرپرستان از لحاظ اجرایی نمی‌توانند کار یک وزیر را انجام دهند، به همین نسبت کار در ادارات دولتی به کُندی مواجه می‌شود.
او تصریح می‌کند: اگر رییس جمهور چهره‌های جدیدی را معرفی کند، مجلس نماینده‌گان آماده‌گی آن را دارد تا دوباره بیایند و به نامزد وزرا رأی اعتماد دهند.
هم‌چنان، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: با توجه به مشکلاتی‌که ما در زمینۀ عملکرد وزارت‌خانه‌ها داریم؛ در درون نظام اجرایی افغانستان احساس مسوولیت بسیار پایین است و ادارات دولتی با رکود مواجه هستند.
آقای رفیعی تأکید می‌کند که فرستادن سرپرستان جدید نه تنها مشکل اساسی بازدهی کار را بالا نمی‌برد که بی‌مسوولیتی را ترویج می‌کند.
رییس مجما خطاب به رهبران دولت وحدت ملی می‌گوید: رهبران دولت، باید در این زمینه با جدیت برخورد کنند و از نماینده‌گان مجلس بخواهند که از رخصتی‌های خود صرف نظر کرده و به بقیه کابینه رأی اعتماد دهند.
پس از آن‌که رییس جمهور غنی، بعد از ادای سوگند تمامی وزرا را سرپرست و بعد از سپری شدن چندی به جای آنان، معیینان وزارت‌خانه‌ها را سرپرست اعلام کرد که این روند کار را در ادارات دولتی به کُندی مواجه ساخت و مردم از انجام نشدن کارها در ادارات دولتی شکایت داشتند.
در سال‌های حکومت‌داری رییس جمهوری آقای کرزی نیز مردم شاهد سرپرست‌سازی‌های فراوان بودند که در بسیاری موارد حتا روابط میان پارلمان و دولت را نیز با چالش روبرو کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.