مجلس‌سنا طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد

ناجیه نوری/ دوشنبه 29 عقرب 1396/

سناتوران طرح تعدیل ماده ۶ قانون ثبت احوال نفوس را در نشست عمومی این مجلس، دیروز یک‌شنبه ۲۸ عقرب/ آبان، تایید کردند.
طبق فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی و تعدیلات انجام ‌شده، قرار است که در شناسنامه‌های الکترونیکی، برای شهروندان کشور، در کنار واژه mandegar-3«افغان»، واژه‌های «ملیت» و «زبان» نیز ذکر شود.
سناتوران در حالی این فرمان را تایید کرده‌اند که پیش از این، طرح تعدیل ماده ۶ قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود.
اکنون که این فرمان از سوی مجلس نماینده‌گان رد و از سوی مجلس سنا تایید شده است؛ طبق قانون باید کمیسیون مشترک از هر دو مجلس تشکیل شود و این کمیسیون صلاحیت خواهد داشت که در خصوص این فرمان تصمیم بگیرد، هرچند سال پار نیز این قانون از سوی مجلس سنا تایید و از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد و سپس برای حل اختلاف نظر میان دو مجلس کمیسیون تشکیل شده و کمیسیون هم فیصله کرد تا شناسنامه‌های برقی بدون درج واژه افغان توزیع شود؛ اما بنابر اختلاف نظر در مورد درج واژه افغان، میان رهبران سیاسی و اقشار مختلف مردم، توزیع این شناسنامه‌ها معطل گذاشته شد و بعد از مدتی اشرف‌غنی‌احمدزی رییس‌حکومت وحدت ملی با آوردن تغییرات در ماده ۶ این قانون و درج واژه افغان، طی فرمانی آن را به مجلس نماینده‌گان فرستاد که با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.
اکنون مطابق فیصله مجلس نماینده‌گان؛ قرار است شناسنامه‌های الکترونیکی، مطابق به حُکم مصوبه قبلی -درج نام افراد بدون درج واژه افغان، ملیت و قومیت باید توزیع شود..
یکی از موارد جنجالی در مورد شناسنامه‌های جدید، اختلاف نظر در مورد درج واژه بود، شماری تاکید داشتند که نام ملیت‌ها در این شناسنامه‌ها درج شود، درحالیکه شماری دیگر تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها واژه «افغان» به‌کار برده شود.
قانون ثبت و احوال نفوس یکی از جنجالی‌ترین موارد است و بیش از چهارسال سال می‌شود که به دلیل درج شدن یا درج نشدن واژه «افغان» دراین شناسنامه‌ها، توزیع آن به تعویق افتاده است.
برخی‌ از حقوق‌دانان بدین باور اند که اطلاق واژه «افغان» برای شهروندان غیر پشتون مشکل حقوقی دارد؛ زیرا واژه «افغان» مترداف با پشتون است و برای سایر اقوام افغانستان کاربرد ندارد و مشکل حقوقی دارد.
اما شماری دیگری بدین باور اند که چون همه اقوام درکشوری به نام افغانستان زنده‌گی می‌کنند؛ بنابراین اطلاق این واژه برای همه کاربرد دارد و باید همه «افغان» خطاب شوند و در شناسنامه هم، همه شهروندان به نام «افغان» نوشته شوند و از نوشتن قومیت و ملیت خودداری شود، موردی که اکثریت مردم افغانستان با آن سخت مخالف اند و آن را نمی‌پذیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.