مجلس: اصـلاحات نیاید، بـودجه را تصـویب نخواهیـم کرد

چهار شنبه 6 جدی 1396/

شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان از احتمال رد بودجۀ سال ۱۳۹۷ سخن می‌زنند و می‌گویند، تا زمانی که حکومت پروژه‌های برنامۀ ملی جاده‌سازی روستایی را در سند بودجۀ سال ۱۳۹۷ نگنجاند، سند بودجه را تصویب نخواهند کرد.
mandegar-3صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس به سلام‌وطندار می‌گوید، کار روی سند بودجه با وزارت‌خانه‌ها جریان دارد، اما اگر پیشنهادهای اعضای مجلس در سند بودجه گنجانیده نشود، بودجۀ سال۱۳۹۷ بار دوم از سوی مجلس نماینده‌گان رد خواهد شد.
آقای عثمانی، تغییر در اصول‌نامۀ سند بودجه، حذف ده‌ها پروژۀ زیربنایی در بخش جاده‌سازی و آب آشامیدنی و کاهش ۷۰ میلیارد افغانی در بودجۀ توسعه‌یی را از علت‌های اساسی رد بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان می‌داند.
اما اجمل‌حمید عبدالرحیمزی، رییس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه/دارایی می‌گوید، سند بودجۀ سال ۱۳۹۷ بر اساس معیارهای ملی و بین‌المللی تهیه شده است. به گفتۀ آقای عبدالرحیمزی، پیشنهادهای اعضای مجلس نماینده‌گان بر اساس منافع ملی و امکانات وزارت مالیه در سند بودجه گنجانیده خواهد شد.
سخنگوی وزارت مالیه از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که هر چه زودتر سند بودجۀ سال ۱۳۹۷ را تأیید کنند.
سند بودجۀ سال ۱۳۹۷ احتمالاً تا دو هفتۀ دیگر برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.