مجلس به حکومت: تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کنید

/

یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

 

رییس مجلس نماینده‎گان ضمن تأکید بر مشخص‌شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی می‌گوید که هم اکنون اجلاس نهم دورۀ شانزدهم کاری مجلس جریان دارد و هنوز یک دوره مکمل کاری مجلس باقی مانده است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان در خصوص ادامه کار مجلس پس از اول سرطان گفت: « در کل یک دوره کاری مجلس ۱۰ اجلاس دارد؛ ما mnandegar-3فعلاً در اجلاس نهم سال پنجم قرار داریم و هنوز یک اجلاس ما باقی مانده است؛ اما متاسفانه ما خود بالای خود قضاوت می‌کنیم که غیرقانونی هستیم».
آقای ابراهیمی بار دیگر از حکومت خواست که زمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را مشخص کند.
برخی نماینده‎گان دیگر نیز بر ادامه کار مجلس تا برگزاری انتخابات تاکید ورزیدند.
شکریه بارکزی گفت: « انتقاد شدید دارم نسبت به کسانی که ماده ۸۳ قانون اساسی را به زعم خود تعبیر می‌کنند؛ دورۀ پانزدهم مجلس هم کارش را در اول سرطان سال پنجم ختم نکرد، دوره شانزدهم (همین دوره) نیز در اول سرطان به کارش آغاز نکرد که حالا ما کار را در اول سرطان خاتمه دهیم».
دوره کنونی مجلس، بیش از چهار ماه تاخیر به کارش آغاز کرده است.
خانم بارکزی افزود: مجلس صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و مقصر هم نیست.
از سویی دیگر، برخی بگومگوهایی وجود دارد که پارلمان توسط فرمان تقنینی رییس جمهور به کارش ادامه دهد.
شکریه بارکزی در این خصوص گفت: پارلمان فرمانی نیست و نباید شود، در صورتی که پارلمان تعطیل شود صلاحیت خود را به کی محول کنیم؟
دیدگاه‌های نماینده‎گان در خصوص ادامه کار مجلس، متفاوت است. شماری می‌گویند که در اول سرطان کار مجلس ختم می‌شود و شماری هم بر قانونی بودن ادامۀ کار مجلس تأکید می‎ورزند.
عبیدالله رامین دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد: به جای اینکه دادگاه عالی و یا حکومت در خصوص ادامه کار مجلس تصمیم بگیرد؛ باید خود مجلس با جمع‌آوری دیدگاه مخالف و موافق به نتیجه برسد که کارش را ادامه دهد.
آقای رامین همچنین یادآور شد که مجلس باید به حکومت هشدار دهد تا در ظرف یک هفته، تاریخ انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
بر اساس قانون اساسی، دوره کاری مجلس در اول سرطان سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات و معرفی اعضای جدید به پایان می‌رسد.
بسیاری از نماینده‎گان می‌گویند که مجلس کنونی باید تا زمان برگزاری انتخابات و معرفی اعضای جدید به کارشان ادامه دهد در غیر آن، خلای قدرت به وجود می‌آید.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شد.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبود کشور حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این ناهنجاری و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینندبی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه پول مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته اند کشور طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج عین و غین رو به تعطیل میرود مملکت طرف بحران روان است ملت بیدار شود چاره عین وغین را بسنجد این ها با دارو دسته خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر دروغ سخنان واهی عمل قطعأ درک ندارد. حاجی صبور