مجلس به سه نامزدوزیر رأی نمی‌دهد

گزارشگر:سه شنبه 26 ثور 1396 ۲۵ ثور ۱۳۹۶

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید تا زمانی‌که حکومت تمامی نامزد وزرای کابینه را معرفی نکند، سه نامزدان معرفی شده را در آجندای مجلس نمی‌گیرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز دوشنبه (۲۵ ثور) این مجلس گفت که حکومت نامزد وزرای دفاع ملی، معادن و کار و mandegar-3امور اجتماعی را طی مکتوبی به مجلس معرفی کرده است.
آقای ابراهیمی با تأکید گفت: “مطابق روحیه تالار ما این نامزدان را شامل آجندا نساخته‌ایم و تا زمانی‌که حکومت همه نامزد وزرای کابینه را معرفی نکند این سه نامزد وزیر نیز در آجندا گرفته نمی‌شود”.
پیش از این طارق شاه بهرامی به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی، فیض الله ذکی به حیث سرپرست وزارت کار و نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معادن معرفی شده بود که برای کسب رای اعتماد به مجلس هم معرفی شده‌اند.
ابراهیمی گفت که بارها از حکومت خواهش کرده است که نامزد وزرای کابینه را به مجلس معرفی کند و به سرپرستی در وزارت‌ها پایان دهد؛ اما به گفته او، رییس جمهور در برابر خواست قانونی مردم افغانستان کوتاه آمده است.
رییس مجلس یک بار دیگر از رییس‌جمهور خواست که همه نامزد وزرای کابینه را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرده و به سرپرستی در وزارت‌ها پایان دهد.
هم اکنون یازده وزارت‌خانه از سوی سرپرست‌ها اداره می شوند که نماینده‌گان مجلس ادامه سرپرستی را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی عنوان می کنند.
بر اساس قانون سرپرستی هیچ شخصی نمی‌تواند بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست در یک اداره کار کند ولی سرپرستان کنونی هرکدام چندین ماه است که به شکل غیر قانونی به کارشان ادامه داده اند.
هفت وزیر کابینه به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی اواسط سال گذشته از سوی مجلس رد صلاحیت شدند و چهار وزیر دیگر هم از کابینه استعفا داده اند.
در ابتدای رد صلاحیت هفت وزیر، رییس جمهور غنی، دلایل استیضاح و رد صلاحیت این وزرای کابینه را غیر موجه خواند و تصمیم مجلس را نپذیرفت؛ اما در شروع سال کاری جاری مجلس وعده داد که نامزد وزرای جدید کابینه را به مجلس معرفی می کند.
از آن زمان تا هنوز حدود دو و نیم ماه می‌گذرد ولی رییس‌جمهور به جز از سه نامزد وزیر دیگر نامزدان را به مجلس معرفی نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.