مجلس سنا به حکومت: پروسۀ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز کنید

/

در حالی که گنجانیدن کلمه افغان در شناسنامه های برقی توسط رییس جمهور، با واکنش‌های منفی مواجه شده است، مجلس سنا خواستار توزیع این شناسنامه هاست.
مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را به منظور استفاده در انتخابات آینده پارلمانی کشور هرچه زودتر آغاز کند.
mandegar-3سناتوران در مجلس سنا تأکید دارند که استفاده شهروندان از شناسنامه‌های الکترونیکی در انتخابات بر شفافیت این روند ملی می‌افزاید و از تقلب جلوگیری می‌کند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا گفت که حکومت باید روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز کرده و تاربخ انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
آقای صدیقی افزود که استفاده از شناسنامه‌های الکترونیکی در انتخابات پارلمان بسیار اهمیت دارد و می‌تواند اعتماد دوباره مردم به نسبت به انتخابات زنده کند.
او همچنین یاد آور شد که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌تواند در تأمین امنیت کشور سرشماری دقیق نفوس کشور نیز به دولت یاری رساند.
در همین حال، برخی از سناتوران می‌گویند که با وجود وعده کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی تاهنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
محی الدین منصف گفت: “حکومت باید زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم کند؛ متأسفانه تاهنوز چگونگی استفاده از کارت رای دهی و یا شناسنامه های الکترونیکی در انتخابات مشخص نیست و با وجودیکه رهبران حکومت گفته اند که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز می کنند؛ ولی تاهنوز عملاٌ در این راستا گام بر نداشته اند”.
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس نیز در این مورد گفت که حکومت مطابق وعده، باید انتخابات پارلمانی را در جریان امسال برگزار کند و در این خصوص ابتدا باید روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کند تا مردم به روند انتخابات دوباره اعتماد کنند.
خانم اکبری افزود که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده اند که مردم افغانستان در انتخابات آینده از شناسنامه های الکترونیکی استفاده خواهند و باید به این تعهدات خود عمل کنند.
سناتوران می‌گویند کمیسیون انتخابات و حکومت در راستای تسهیل روند برگزاری انتخابات به کندی کار می‌کنند و اگر برنامه‌های خود را تسریع نبخشند نمی‌تواند طبق وعده انتخابات پارلمانی را در سال جاری هم برگزار کنند.
پیش از این، حکومت اعلام کرده است که موانع قانونی بر سر راه توزیع شناسنامه های الکترونیکی برچیده شده و بزودی این روند آغاز خواهد شد تا مردم با استفاده از آن در انتخابات آینده پارلمانی نیز رای دهند.
اما تاهنوز هیچ اقدام عملی در این راستا از جانب حکومت صورت نگرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.