مجلس سنا بودجه سال ۱۳۹۶ را تأیید کرد

دو شنبه 8 قوس 1395/

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ همراه با پیشنهادات سناتوران، از سوی مجلس سنا تایید شد.
‌ مجلس سنا در نشست روز یک شنبه (۷قوس) خود طرح بودجه ملی را با اکثریت آرای سناتوران، تایید کرد.
مجموع این بودجه ملی ۴۶۶ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از این میان ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی mandegar-3دولت در سال آینده مالی می باشد.
گفته می شود در طرح بودجه سال مالی آینده، رقم بودجه انکشافی نسبت به سال جاری حدود ۳ درصد افزایش دارد.
سناتوران با انتقاد از چگونگی طرح بودجه سال مالی آینده، می‌گویند که در این طرح توازن در انکشاف ولایات، عدالت و اولویت های مردم در نظر گرفته نشده است.
سناتوران بیش از ۳۰ مورد نظریات مشورتی شان را جهت گنجانیدن در طرح بودجه ارائه کردند.
با این وجود، سناتوران از پذیرفته شدن نظریات مشورتی شان در مورد بودجه نگرانی دارند.
محمد علم ایزدیار در این مورد گفت: “هیچ گونه قرینه‌یی دیده نمی‌شود که نظریات مشورتی ما در سند بودجه گنجانیده شود، قبل از تایید بودجه باید چانه زنی در مورد صورت گیرد؛ در برخی ولایت‌ها هیچ بودجه انکشافی در نظر گرفته نشده ولی در برخی ولایت‌های دیگر بودجه زیادی اختصاص داده شده، این یک فاجعه و بی‌عدالتی محض است”.
افضل شامل دیگر عضو مجلس نیز گفت: “انکشاف متوازن در ولایت های کشور در سند بودجه در نظر گرفته نشده و اگر پیشنهادات سناتوران پذیرفته نشود، این طرح غیر قابل است”.
اما، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا یاد آور شد که هیات اداری این مجلس برای گنجانیدن نظریات پیشنهادی سناتوران در طرح بودجه پا فشاری می کند.
پیش از این رییس جمهور غنی نیز به سناتوران اطمینان داده است که نظریات پیشنهادی شان در مورد بودجه ملی از سوی حکومت پذیرفته می شود و پس از گنجانیدن در سند بودجه به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.
تصویب سند بودجه ملی از صلاحیت های ویژه مجلس نمایندگان است و مجلس سنا تنها نظریات پیشنهادی شان را در مورد بودجه ارائه می کند و صلاحیت دیگری ندارد.
طرح بودجه پس از ارائه نظریات مشورتی سناتوران از طریق وزارت مالیه جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.