مجلس سنا در خشونت از مجلس نماینده‎گان کم‎ نیاورد!

دو شنبه 8 عقرب 1396/

دو عضو مجلس سنا بر سر درخواست برگزاری یا عدم برگزاری لویه جرگه عنعنوی، درگیری فیزیکی کردند.
دو عضو مجلس سنا در نشست عمومی روز یکشنبه (۷ عقرب) این مجلس به دلیل اختلاف نظر بر سر برگزاری لویه جرگه عنعنوی در پیوند به مشکلات mandegar-3کشور، به شکل فیزیکی باهم درگیر شدند.
در نشست دیروز مجلس سنا، برخی سناتورها می‌گفتند که لویه جرگه عنعنوی در پیوند به مشکلات کشور برگزار شود؛ اما برخی سناتورهای مخالف برگزاری لویه جرگه بودند.
سرانجام این اختلاف نظر به برخورد فزیکی میان دو عضو مجلس انجامید.
رحمت الله اچکزی سناتور ولایت قندهار بوتل آب را به سمت محمد حنیف حنفی سناتور ولایت ارزگان پرتاب کرد و بعد خودش نیز به سوی او دوید تا مورد لت و کوب قرار دهد؛ اما با ممانعت سناتورها و محافظان امنیتی تالار مواجه شد.
در نتیجۀ این برخورد دستار آقای حنفی از سرش به زمین افتاد و محافظان امنیتی داخل تالار مجلس سنا آقای اچکزی را از تالار بیرون کردند.
این برخورد، واکنش تند اعضای مجلس را بر انگیخت و سناتوران این برخورد را بدور از عرف پارلمانی و خلاف اصول وظایف داخلی این مجلس عنوان کردند.
حنیف حنفی خطاب به رییس مجلس سنا گفت: «این گونه برخوردها از بیرون مجلس سنا سازماندهی می‌شود و اگر هیات اداری مجلس سنا به این مساله رسیده‌گی نکند، خودش اقدام خواهد کرد و آنگاه مجلس سنا حق اعتراض ندارد».
فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا نیز این برخورد را خلاف اصول دانست و تاکید کرد که اگر سناتوران این مشکل را حل می‌کنند خوب در غیر آن، تدابیر انضباطی مجلس را بالای آقای اچکزی تطبیق می‌کند.
آقای مسلم یار خطاب به نیروهای امنیتی گفت: «از همین اکنون تدابیر انضباطی بالای آقای اچکزی قابل اجرا است و او حق ندارد داخل مجلس سنا شود تا زمانیکه سناتوران طوری دیگری به این مساله رسیدگی کنند که هم عزت مجلس بجا شود و هم پس از این چنین برخوردها تکرار نگردد».
تدابیر انضباطی در ماده ۷۳ اصول وظایف داخلی مجلس سنا آمده است: «رییس برای حفظ نظم مجلس عنداللزوم، تعلیق اشتراک یک عضو را در جلسات به خاطر کارشکنی عمدی و متداوم در کارهای مجلس، نقض مقررات موضوعه مجلس، حمله لفظی اهانت آمیز بالای رییس جمهور و یا حمله فزیکی بالای همکاران و اعضای حکومت برای یک دوره معین که متجاوز از یک ماه نباشد به هیئت اداری پیشنهاد می‌نماید. عضو مذکور پس از صدور فیصله هیئت اداری و تائید جرگه بلامعطلی از حریم جرگه اخراج می‌گردد.».
رییس مجلس سنا گفت که این بار اول نیست که در مجلس سنا چنین برخوردی صورت می‌گیرد؛ اما هیات اداری متعهد است که عزت مجلس حفظ شود.
این در حالی است که برخی از سناتورها در نشست دیروز مجلس سنا از تنش‌های به وجود آمده میان اعضای مجلس نمایندگان نیز انتقاد داشتند و از رییس مجلس سنا می‌خواستند که برای حل این مشکل مداخله کند؛ زیرا به گفته آنان، تنش در مجلس نمایندگان حیثیت هردو مجلس را صدمه زده است.
اعضای هیات اداری مجلس نمایندگان نیز برهمدیگر اتهام فساد وارد کرده و آن مجلس نیز با مشکلات داخلی مواجه است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.