مجلس سنا: سرپرستی در نهادهای امنیتی عامل عمدۀ بحران امنیتی است

چهار شنبه 9 جدی 1394/

mandegar-3شماری از اعضای مجلس سنا از سران حکومت خواستار پایان‌دادن به کار سرپرستان شدند و گفتند که نامزدان ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع باید هرچه زودتر برای تأیید یا رد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.
هفتادمین فرمان رییس جمهور مبنی بر دوام کار سرپرست‌ها در نهادهای امنیتی و دفاعی روز دوشنبه با دوسوم آرای مجلس نماینده‌گان رد شد. بر بنیاد قانون سرپرست‌ها، هیچ سرپرستی اجازۀ کار بیشتر از دو ماه را ندارد و رییس جمهور با صدور چنین فرمانی خواستار مستثنا قراردادن نهادهای امنیتی و دفاعی در این قانون شده بود.
محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در نشست روز سه‌شنبه گفت که سران حکومت باید نسبت به موضوع پایان کار سرپرستان در نهادهای امنیتی و دفاعی بی‌توجه نباشند.
شماری از این سناتوران با انتقاد از دوام کار سرپرست‌ها علت عمدۀ ناامنی در کشور را سرپرستی در ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع می‌دانند. محمدآصف وکیلی یکی از سناتوران می‌گوید که مقصر اصلی هر رویداد دلخراش در کشور سرپرستان وزارت دفاع و امنیت ملی اند.
وکیلی افزود که یک‌ونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما تاکنون وزارت دفاع، وزیر ندارد.
این سناتوران ضعف در مدیریت سرپرستان در وزارت دفاع را علت عمدۀ سقوط چندی پیش شهر کندز و ناامنی‌های شدید اخیر در ولایت هلمند دانستند.
چندین ماه است که شماری از نهاد‌های حکومتی افغانستان را سرپرستان اداره می‌کنند و پایان دادن به کار این سرپستان بارهاست که از سوی شورای ملی مطرح می‌شود، اما ریاست جمهوری تداوم سرپرستی در این وزارت‌ها و اداره‌ها را جلوگیری از «خلای امنیتی» عنوان می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.