مجلس سنا: کـرزی تجـدید نظـر کنـد!

چهار شنبه 7 میزان 1395/

مجلس سنا اظهارات اخیر حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان را در حمایت از طالبان مسلح، نگران‌کننده می‎داند.
مجلس سنا می‎گوید حامد کرزی که چهارده سال به حیث شخص اول مملکت، مسوولیت کشور را به عهده داشته است، نباید سخنانی را بر خلاف نظام کنونی و حمایت از مخالفان مسلح بزند.
mandegar-3هیأت اداری این مجلس روز سه شنبه در اجلاس عمومی تاکید کرد که حامد کرزی باید در اظهارنظرش در مورد طالبان تجدید نظر کند.
حامد کرزی اخیرا اظهاراتی را در خصوص حمایت از طالبان مطرح کرده و گفته‎است که آنان حق دارند تا برخی مناطق را بگیرند.
فرهاد سخی معاون اول مجلس سنا گفت:
راجع به اظهارات حامد کرزی من هم نگرانی خود را ابراز می‎کنم، ما چنین توقع از رییس جمهور پیشین نداشتیم که حکومت وحدت ملی را به شکل حکومت ملک‌الطوایفی برای مردم بیان کند، باید به قانون اساسی افغانستان حرمت بگذارد و به گفته‎های خود صددرصد تجدید نظر کند.
آقای سخی این سخنان را پس از اعتراض شماری از سناتوران در رابطه به اظهارات اخیر حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان در خصوص طالبان مسلح بیان کرد.
حامد کرزی اخیراً در صحبت با بی بی سی گفته‎است که به شدت مخالف عملیات هوایی نیروهای داخلی و خارجی بوده‎است؛ حتی اگر به گفته او یک و یا چند ولایت به دست طالبان هم سقوط کند.
کرزی گفته بود که طالبان افغان هستند. اگر یک قوت افغان می‎آید یک جایی را می‎گیرد کسی حق ندارد آن را پس بگیرد. اما سناتوران می‎گویند این اظهارات حامد کرزی بی انصافی در حق سربازانی است که خون شان را به خاطر دفاع از کشور در جنگ با طالبان مسلح ریختانده‎اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.