مجلس نماینده‌گان بخش استخدام قانون خدمات کارکنان ملکی را تعدیل کرد

گزارشگر:سه شنبه 26 ثور 1396 ۲۵ ثور ۱۳۹۶

mandegar-3مجلس نماینده‌گان قانون خدمات کارکنان ملکی را در بخش استخدام تعدیل کرده که در آن، سهولت‌هایی برای کاریابی و جذب در دولت در نظر گرفته شده است.
محمد حسین شریفی بلخابی، نمایندۀ مردم ولایت سرپل در مجلس نماینده‌گان و رییس کمیسیون عدلی و قضایی به خبرگزاری افق گفت که مجلس نماینده‌گان تعدیلاتی را در ماده‌های قانون خدمات کارکنان ملکی ایجاد کرده که براساس آن، کسانی که تازه از صنف دوازدهم فارغ می‌شود، در بست شش بدون تجربه کاری، کسانی که از صنف چهاردهم فارغ می‌شوند، در بست ششم با دو قدم بیش نسبت به دوازه‌پاس، هم‌چنان لیسانس در بست ۵ بدون تجربه کاری، ماستر در بست چهارم بدون تجربۀ کاری و دوکتورا در بست ۳ بدون تجربه کاری در دولت استخدام می‌شوند.
آقای بلخابی اظهار داشت که تجربه کاری افراد مطابق ماده ۸ کار کنان خدمات ملکی مشخص می‌شود که در کدام بست وظیفه اجرا کنند.
به گفتۀ این نمایندۀ مردم، شرایط برای بست اول و دوم برای کسانی دوکتورا دارند، یک سال تجربۀ کاری و برای ماستر دوسال تجربه کاری الزامی می‌باشد.
او گفت: در گذشته تجربۀ کاری برای کسانی که تازه فارغ می‌شدند، مشکل‌ساز بود، اما با تعدیل این بخش قانون کارکنان خدمات ملکی، مشکلات تازۀ فارغان کاهش می‌یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.