مجلس نماینده‌گان: در معـرفی وزرا تـوازن جغـرافیـایی و قومـی را رعـایت کنید

گزارشگر:یک شنبه 31 ثور 1395 ۳۰ ثور ۱۳۹۶

مجلس نماینده‌گان از حکومت وحدت ملی خواست که توازن جغرافیایی و قومی را در معرفی نامزد وزرای جدید کابینه در نظر بگیرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان بار دیگر تاکید ورزید، تا زمانی‌که تمامی نامزد وزرای باقی مانده کابینه معرفی نشود، سه نامزد وزیر mandegar-3معرفی شده را در آجندای مجلس نمی‌گیرد.
آقای ابراهیمی افزود: شماری از نماینده‌گان طی درخواست کتبی از هیات روئسای مجلس خواسته‌اند که سه نامزدوزیر را تا زمان معرفی همه نامزدان در آجندا نگرفته و برای تایید و یا رد صلاحیت آنان صندوق نگذارد.
حکومت چندی پیش نامزد وزرای جدید وزارت‌های دفاع ملی، معادن و کار و امور اجتماعی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
اما، مجلس می‌گوید تا زمانی‌که همه نامزد وزرای جدید معرفی نشوند، این نامزدان نیز در آجندا گرفته نمی شوند.
ابراهیمی تأکید ورزید که حکومت به خواست مردم و مجلس احترام بگذارد و نامزدان باقی مانده را هرچه زودتر به مجلس معرفی کند.
رییس مجلس نماینده‌گان همچنین بر حفظ توازن جغرافیایی و قومی در معرفی نامزد وزرای جدید کابینه تاکید ورزید.
آقای ابراهیمی گفت: “امیدواریم حکومت در معرفی نامزدوزرای باقی مانده کابینه توازن جغرافیایی و حق اقوام مختلف را در نظر بگیرد تا یک کابینه پاسخگو به وجود آید و همه اقوام چهره خود را در آینه حکومت ببینند”.
صالح محمد سلجوقی نماینده مردم هرات نیز گفت: “اگر در معرفی نامزد وزرا توازن جغرافیایی در نظر گرفته نشود، ما محتاطانه به نامزدوزرا رای خواهیم داد”.
آقای سلجوقی افزود که حکومت باید در معرفی نامزد وزرا چهره‌یی را از حوزه غرب افغانستان نیز در نظر بگیرد.
نماینده‌گان حوزه غرب افغانستان می‌گویند که از این حوزه افراد کمتری در کابینه حکومت جا داده شده و توازن جغرافیایی در نظر گرفته نشده است.
هم اکنون یازده وزارت خانه از سوی سرپرست اداره می‌شود و مجلس ادامه کار سرپرست‌ها را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی عنوان می کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبه (۳۰ ثور) این مجلس گفت که ادامه سرپرستی در ادارات مرکزی و محلی دولتی، یکی از دلایل افزایش ناآرامی‌ها در کشور شده است.
این در حالی است که شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور امروز گفت که نامزد وزرای باقی مانده کابینه تا دو هفته دیگر به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند شد.
رییس جمهور غنی نیز در افتتاح سال کاری جاری شورای ملی وعده داده بود که نامزدوزرای جدید کابینه را به زودی معرفی می‌کند، اما هنوز که حدود دونیم ماه از سال کاری شورای ملی می‌گذرد، آقای غنی موفق نشده تا بیشتر از سه نامزد وزیر کابینه را به مجلس معرفی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.