مجلس نماینده‌گان: رأی‌های بایومتریک‌نشده باطل شوند

گزارشگر:سه شنبه 8 عقرب 1397 ۷ عقرب ۱۳۹۷

مجلس نماینده‌گان ضمن ابراز نگرانی از تقابل دو کمیسیون بر سر آرای بدون بایومتریک تأکید دارد که آرای بدون بایومتریک باید باطل شود.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز این مجلس تأکید کرد که استفاده از بایومتریک به منظور شفافیت در انتخابات یک اصلی بود که همه اقشار سیاسی افغانستان روی آن به توافق رسیده بودند و باید به آن عمل شود.
mandegarآقای ابراهیمی گفت: «امیدواریم کمیسیون انتخابات مطابق به توافق در مورد روند شمارش آرا اجراآت داشته باشد تا نتایج آرا برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.»
این در حالی است که برخی از نماینده‌گان دیگر مجلس نیز بر ابطال آرای بدون بایومتریک تأکید ورزیدند.
فکوری بهشتی یک عضو مجلس در این مورد گفت: «کمیسیون انتخابات تعهد کرده بود که در تمامی مراکز از سیستم بایومتریک استفاده می‌کند؛ اما اگر حالا بدون آرای بدون بایمتریک هم مورد اعتبار قرار گیرد خود تبعیض است، زیرا در بسیاری مراکز رای دهی در بسیاری مناطق کشور بدون بایومتریک به کسی اجازه رای دادن داده نشده است.»
آقای فکوری افزود که اختلافات دو کمیسیون روی چگونگی شمارش آرا نگران کننده است و ایستاده‌گی کمیسیون انتخابات در شمارش آرای بدون بایومتریک غرض آلود است.
سمیع‌الله صمیم دیگر عضو مجلس نیز گفت که کمیسیون انتخابات تشویش دارد که رای بدون بایومتریک چرا از رای پاک مردم افغانستان جدا شود؛ زیرا در آن صورت نمی‌تواند اهداف خود و حکومت را پیاده کند.
آقای صمیم افزود، ایستاده‌گی کمیسیون انتخابات در برابر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مبنی بر عدم اعتبار آرای بدون بایومتریک بی موجوب است و این موضوع به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مربوط می‌شود.
همچنان، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو دیگر مجلس می‌گوید: «نزدیک به ۱۰ هزار شکایت از تقلبات انتخاباتی ثبت شده و وقتی کمیسیون انتخابات در برابر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی قرار می‌گیرد، پس فلسفه وجودی کمیسیون شکایات زیر سوال قرار می‌گیرد.»
آقای رحمانی همچنین خاطرنشان کرد که کمیسیون انتخابات یک ناظر نامزدان را اجازه نمی‌دهد تا از روند شمارش آرا نظارت داشته باشد؛ اینگونه «مهندسی خطرناک‌تری» در انتظار انتخابات پارلمانی قرار گرفته است.
این نماینده‌گان از مجلس خواست که با تشکیل یک هیأت از نماینده‌گانی که نامزد نبوده اند، روند شمارش آرا را نظارت کند؛ اما عبدالروف ابراهیمی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
آقای ابراهیمی گفت: «ضعف مدیریت کمیسیون انتخابات عالمی از مشکلات را در انتخابات به وجود آورده است؛ مشکلات پس از برگزاری انتخابات نگرانی‌های مردم را چندین برابر ساخته و اگر پای مجلس در این ملامتی دخیل شود چگونه فکر خواهد شد؛ امیدوارم نماینده‌گان دقت داشته باشند.»
این در حالی است که اخیراً کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آرای بدون بایومتریک را بی اعتبار خوانده ولی کمیسیون انتخابات بر اعتبار داشتن این آرا تأکید دارد.
تقابل دو مجلس نگرانی‌ها در مورد تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و نیز زیر سایه قراردادن انتخابات ریاست جمهوری را نیز به بار آورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.