مجلس نماینده‌گان: طرح تازۀ امنیتی شهر کابل ناقض است!

ابوبکر صدیق/ سه شنبه 27 سرطان 1396/

مجلس نماینده‌گان با انتقاد از طرح جدید امنیتی شهر کابل می‌گوید که این طرح تنها می‌تواند ارگ و چند نهاد اطراف ارگ را مصون کند.
اعضای مجلس نماینده‌گان دیروز دو شنبه (۲۶سرطان) در نشست عمومی این مجلس با تأکید بر این‌که طرح امنیتی شهر کابل باید همه جانبه باشد، mandegar-3می‌گویند که محمد اشرف غنی با ارایه طرح تازه در تلاش محفوظ کردن خود در ارگ است.
اعضای مجلس می‌گویند که برداشتن دیوارهای سمنتی از اطراف منازل برخی شخصیت‌ها و نهادهای خصوصی، کار مناسب است، اما این دیوارهای سمنتی باید از جاده‌های فرعی مسدود شده توسط برخی نهادهای دولتی نیز برداشته شود.
طرح برای تأمین امنیت و کاهش ازحام ترافیکی شهر کابل، اخیراَ از طرف حکومت ارایه شده و شهر داری مسوول است تا تمام دیوارهای سمنتی را اطراف منازل ونهادها بردارد.
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جاده‌های فرعی و عمومی شهر کابل از طرف برخی نهادهای دولتی و منازل مقامات با گذاشتن دیوارهای سمنتی مسدود شه است که باعث سنگینی ترافیک شهر شده و از سویی هم، با گذاشتن دیوارهای سمنتی و حصار کشی بر دیوارها، شهر کابل شکل نظامی را به خود گرفته است.
اما، اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اشرف غنی با ارایه این طرح در تلاش ایجاد “گرین زون” است تا خود و چند نهاد اطراف خود را تأمین امنیت کند.
آنان می‌گویند که ایجاد “گرین زون” تنها ارگ نیشنان و برخی نهادهای خارجی و سفارت‌خانه را مصوونیت می‌بخشد، اما امنیت شهروندان را تأمین نمی‌کند.
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اگر حکومت درتلاش تأمین امنیت شهروندان کابل است، باید یک طرح جامع ارایه کند و دروازه‌های کابل را تحت مراقبت شدید امنیتی قرار دهد.
آنان تأکید می‌کنند که ولسوالی‌های اطراف کابل که مراکز تربیه تروریستان آنجااست، باید در طرح تازه امنیتی شهر کابل شامل شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در این مورد گفت: برای تأمین امنیت شهر کابل به یک طرح همه جانبه و جامع نیاز است.
آقای ابراهیمی افزود که طرح تأمین امنیت شهروندان کابل باید بدون امتیاز دادن به گروه و فردی باشد و بالای تمام نهادها و افراد یکسان تطبیق شود.
به گفتۀ رییس مجلس نماینده‌گا، این طرح باید تمام مشکلات شهروندان را در نظر گرفته اجرایی شود و مصوونیت همۀ شهروندان در این طرح باید گنجانیده شود.
آقای ابراهیمی تأکید کرد که تبعیض و امتیاز در طرح تأمین امنیت شهروندان نه تنها که مشکلات را کاهش نمی‌دهد بلکه سبب افزایش چالش‌های امنیتی نیز می‌شود.
در همین حال، وزارت داخله برای تأمین امنیت شهر کابل در دروازه‌های ورودی این شهر از نصب اسکنرها خبر داده است.
مسوولان در وزارت داخله، گفته‌اند که برای بررسی بهتر از موترهای که به شهر کابل ورود می‌کنند، اسکنرهای برقی نصب می‌شود.
هم‌چنان، عارف رحمانی یک عضو دیگر مجلس تأکید کرد که شهرداری کابل دیوارهای سمنتی را از اطراف خانه‌های برخی‌ها می‌بردارد، اما جاده‌های مسدود شده توسط برخی از نهادهای دولتی و ارگ را دست نمی‌زند.
آقای رحمانی گفت که رییس حکومت وحدت ملی، در تلاش ایجاد “گرین زون” برای حفظ خود و چند سفارت‌خانه است و هیچ فکری در مورد امنیت مردم ندارد.
به باور آقای رحمانی، “ایجاد گرین زون” تنها می‌تواند اشرف غنی و چند سفارتخانه را محفوظ داشته باشد، اما این طرح به هیچ عنوان نمی‌تواند برای تأمین امنیت شهروندان کابل موثر تمام شود.
این عضو مجلس نماینده‌گان افزود که ارگ، شورای امنیت و سایر نهادهای امنیت اگر تصمیم تأمین امنیت شهروندان کابل را دارند باید، دروازه‌های کابل را تحت مراقبت جدی امنیتی داشته باشند.
آقای رحمانی گفت که مراکز آموزشی تروریستان در ولسوالی‌های همجوار کابل وجود دارد و طرح تأمین امنیت شهروندان باید از آنجا آغاز شود.
این در حالی است که محمد اشرف غنی حدود شش ماه پیش از مردم کابل فرصت طرح تازۀ تأمین امنیت شهر کابل را خواستار شده بود. در اولین اجرایی کردن این طرح شهردار کابل مسوول شد تا دیوارهای سمنتی را از اطراف منازل برخی از شخصیت‌ها و نهادهای حصوصی بردارد.
اما، آگاهان باور دارند که این طرح همه جانبه نیست و اشرف غنی در تلاش ایجاد “گرین زون” برای محفوظ شدن ارگ نیشنان و برخی سفارت‌خانه است.
آنان می‌گویند که طوری نهادهای خارجی و سفارتخانه‌های حق تأمین امنیت دارند شهروندان نیز این حق دارند که باید از طرف حکومت در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.