مجلـس: طرح صلح غنی خودسرانه است

گزارشگر:سه شنبه 7 حمل 1397 ۶ حمل ۱۳۹۷

معاون اول مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تا زمانی‌که طرح پیشنهادی صلح حکومت به طالبان از سوی شورای ملی تصویب نگردد، قابل قبول نیست.
نماینده‌گان در نشست عمومی روز دوشنبه (۶ حمل) مجلس در مورد صلح و جنگ در افغانستان نظریات متفاوتی را ارایه کردند.
mandegar-3نماینده‌گان تاکید دارند که طرح پیشنهادی صلح حکومت به طالبان تا زمانیکه از سوی شورای ملی تصویب نگردد، مورد قبول نیست.
همایون همایون معاون اول مجلس در این خصوص گفت: «متاسفانه در افغانستان کدام مرکز تحقیقاتی در مورد صلح وجود ندارد و رییس جمهور غنی صبح از خواب بیدار می‌شود هرچه به فکرش می آید در مورد صلح و جنگ افغانستان تصمیم می‌گیرد».
آقای همایون افزود، صلح در افغانستان یک ضرورت است؛ اما به کدام قیمت؟ پیشنهادات حکومت و شخص رییس جمهور غنی درمورد صلح با طالبان قابل قبول نیست، زیرا این طرح جامع و مورد توافق همه جناح‌های سیاسی درکشور نیست.
معاون اول مجلس از حکومت خواست که هرچه زودتر طرح صلحی که در نشست کابل به طالبان پیشنهاد شد را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد تا در مورد آن تصمیم گرفته شده و یک طرح پایانی جامع ارائه گردد.
به گفته او، جنگ افغانستان ابعاد داخلی، منطقه‌‌ای و جهانی دارد و در بعد داخلی باید طرح جامع ترتیب گردد.
عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس نیز گفت که هنوز هم در افغانستان یک طرح ملی برای صلح وجود ندارد و شورای ملی در جریان طرح صلح حکومت قرار نگرفته است.
آقای سجادی افزود که مشکل اساسی صلح در این است که سه قوه دولت افغانستان توافق سیاسی بالای طرح صلح حکومت ندارد و با وجود مخالفت‌های خارجی، تا زمانیکه این سه قوه طرح منسجم ارائه نکنند، در صلح با طالبان موفقیتی به دست نمی آید.
او نیز خاطر نشان کرد که طرح صلح حکومت باید به شورای ملی بیاید و روی یک طرح ملی برای صلح کار شود و سپس برای تطبیق آن، وفاق ملی، منطقه ای و جهانی به وجود آید.
شاه گل رضایی هم یاد آور شد که بسته پیشنهادی صلح حکومت به طالبان با پارلمان شریک نشده است؛ در حالیکه شورای ملی در خطوط اساسی صلح و جنگ کشور نقش مهم دارد.
خانم رضایی گفت که حکومت هدف از صلح با طالبان را روشن نساخته و تنها می‌خواهد به طالبان منحیث یک گروه قومی امتیاز بدهد و کشتار مردم افغانستان همچنان ادامه داشته باشد.
در همین حال، برخی نماینده‌گان دیگر گفتند که کلید صلح افغانستان به دست امریکا است و اگر امریکا بخواهد صلح در کشور تامین خواهد شد.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در مورد طرح پیشنهادی صلح به طالبان با اقشار مختلف کشور مشورت شده و نماینده‌گان مجلس نیز می‌توانند دیدگاه‌های خود را شریک سازند تا این طرح پر بار تر گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.