محـصولات مـا در ۷ روز بـه اروپـا خـواهد رسیـد

شنبه 24 سرطان 1396/

رییس‌ حکومت وحدت ملی در دیدار با شماری از صنعت‌کاران ولایت قندهار گفته که به زودی افغانستان از راه خط آهن تورغندی به ترکمنستان وصل خواهد شد و کالا‌های تاجران افغان در مدت هفت روز به اروپا خواهد رسید.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با شماری از صنعت‌کاران ولایت قندهار در ارگ دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادات آنان‌ را شنید.
در این دیدار فضل الحق موشکانی، حاجی محمد قسیم، حاجی محمد اکبر و حاجی علی احمد به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.
آنان گفتند: در دو سال گذشته در پارک های صنعتی ولایت قندهار تغییرات بزرگی رونما شده است و تنها در یک سال گذشته در حدود ۷۵ میلیون دالر سرمایه گزاری جدید صورت گرفته و فابریکه های که قبلاً فعالیت نداشتند، دوباره به فعالیت آغاز کرده اند.
صنعت کاران ولایت قندهار بیان داشتند که اگر برای آنان برق دایمی تمدید گردد، سرمایه گذاری شان به هزار میلیون دالر افزایش خواهد یافت. آنان مشکلات شان‌را در زمینه های کمبود برق، سرک ها و افراد متخصص و همچنان نبود خدمات اطفائیه و کانالیزاسیون بیان کردند و خواستار فعال شدن دوباره فابریکه نساجی ولایت قندهار شدند.
همچنان آنها خواستار توجه رییس جمهور در عرصه های ایجاد پارک جدید صنعتی، توزیع و سپردن زمین به سرمایه گذاران، کاهش تعرفه کمرگی در مواد خام، اولویت دادن به تولیدات داخلی و رفع مشکلات در زمینه های جریمه و مالیات گردیدند.
این صنعت کاران افزایش تولیدات داخلی، استخراج معادن و حمایت از صعنت کاران و سرمایه گذاران را یگانه راه استقلالیت اقتصادی دانستند.
در این دیدار حاجی علی احمد رییس شورای صعنت کاران ولایت هلمند نیز صحبت کرده گفت که هشت سال قبل برای ایجاد پارک صعنتی در ولایت هلمند زمین مشخص شده بود، اما تا هنوز توزیع نشده است. وی گفت اگر برای صنعت کاران در ولایت هلمند زمین توزیع گردد، آنان آماده اند که در زمینه ایجاد فابریکه ها سرمایه گذاری کنند.
حاجی علی احمد، ایجاد پارک صنعتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را ضروری دانست و خواستار توجه حکومت در زمینه فعالیت مجدد فابریکاتی که در اثر جنگ تخریب شده اند، گردید.
محمد اشرف غنی نیز پس از شنیدن خواسته‌ها و مشکلات این صنعت‌کاران به مسوولان مربوطه هدایت داد که در زمینه توزیع زمین به صنعت کاران ولایت هلمند اقدام کنند و امکانات برای ایجاد پارک صنعتی در ولایت قندهار را مورد بررسی قرار دهند.
وی خطاب به صنعت کاران گفت که بخاطر دوباره فعال نمودن فابریکه نساجی ولایت قندهار، طرح های مشخص خویش را ارائه نمایند تا واضح شود که این فابریکه تحت کدام شرایط دوباره فعال گردد.
آقای غنی بیان داشت، به هر اندازه که صنعت در کشور رشد کند، به همان اندازه واردات کاهش می یابد. وی افزود که اکنون در قانون تغییرات آمده است، بناً شما خودتان می توانید با ارایه طرح های منظم در سکتور برق، سرمایه گذاری کنید.
وی خطاب به صعنت کاران گفت که با افتتاح دهلیز هوایی با هند، شما دیگر تنها به سپین بولدک وابسته نخواهید بود. وی افزود که کیفیت تولیدات تان‌را بهتر بسازید؛ بزودی افغانستان از راه خط آهن تورغندی با ترکمنستان وصل خواهد شد و محصولات شما در مدت هفت روز به اروپا خواهد رسید.
محمد اشرف غنی بیان داشت که روند انتقال برق به ولایت قندهار را شخصاً نظارت می‌کند و هیچگونه مانعی در این خصوص قابل قبول نیست. وی افزود که کار بالای افزایش ظرفیت بند برق کجکی و برق آفتابی و همچنان تمدید برق از ترکمنستان جریان دارد.
رییس‌جمهور غنی به مسوولان مربوط هدایت داد که مصارف برق دیزلی این پارک صنعتی را برای شش الی یک سال مورد سنجش قرار دهند، تا در این خصوص گام های بعدی برداشته شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.