محمد اشرف غنی: فرهنگ حکومت‌داری تغییر کند

دو شنبه 9 اسد 1396/

محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در مراسم معرفی رییس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محل تأکید کرده که فرهنگ حکومتداری گذشته باید تغییر کند و این تغییرات به شکلی باشد که همه مردم افغانستان از آن راضی باشد.
mandegare-3آقای غنی، روز یک‌شنبه (۸ اسد) متین بیگ رییس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محل را به کارمندان آن اداره معرفی نمود و به وی در عرصه امور حکومت‌داری خوب، ابراز موفقیت کرد.
در مراسم معرفی آقای متین بیگ، که صبح دیروز در مقر اداره مستقل ارگان‌های محل برگزار گردید، شماری از مقامات بلندپایه دولتی و برخی نماینده‌گان شورای ملی نیز حضور داشتند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان به خاطر انتصاب رییس جدید اداره مستقل ارگان‌های محل از رییس حکومت وحدت ملی غنی تشکر کرده ابراز امیدواری کرد که آقای بیگ در عرصه حکومتداری خوب نظر به تجارب گذشته، نمایندگی خوب از قشر تحصیل یافته جوان، نماید و از حمایت همه جانبه خویش اطمینان داد.
آقای غنی نیز در صحبتی گفت: خرسندم که نسل جدید افغانستان به عنوان نسل مهم تاریخ ما در امور دولت داری معرفی می‌شوند و این در زمینه تأمین ارتباط دولت و ملت یک گام اساسی به شمار می‌رود.
وی افزود: “ما نسلی هستیم که به شمول مهاجرت، توفان‌های مختلفی را که در کنترول خود ما نبوده است، تجربه کردیم اما شما نسلی هستید که آینده کشور به شما افتخار خواهد کرد و در میان همه اقشار، حافظ ثبات، وحدت ملی و همبستگی خواهید بود”.
محمد اشرف غنی اداره مستقل ارگان‌های محل را وسیله ارتباط میان ریاست جمهوری و مردم دانست و نقش والیان، ولسوالان و شهرداران را ارزنده خوانده گفت که تنظیم امور به عهده اداره مستقل ارگان‌های محل می‌باشد.
آقای غنی خاطرنشان کرد.
که از این پس باید فرهنگ گذشته تغییر کند و این تغییرات به شکلی انجام پذیرد که برای هرکس در هرگوشه از افغانستان بتوانیم ارائه خدمت کنیم.
وی با اشاره به نقش اداره دادگاه عالی، وزارت عدلیه و اداره تفتیش و نهادهای مربوطه نهایت مهم می‌باشد، زیرا افغانستان براساس حاکمیت قانون منسجم می‌شود.
گفتنی است که ریاست جمهوری به تازگی طی احکام جداگانه دو نامزد وزیر و سه مقام عالی رتبه دولتی دیگر را جدیداً معرفی کرده است.
بر اساس این تعیینات جدید، محمد حمید طهماسی و محمد شفیق گل آغا شیرزی طی فرمان‌های جداگانه به ترتیب به عنوان نامزد وزرای ترانسپورت و هوانوردی و سرحدات، اقوام و قبایل معرفی شده اند.
از سوی دیگر، رییس حکومت وحدت ملی طی حکمی دیگر الماس زاهد را به حیث مشاور ارشد و نماینده ویژه رییس حکومت وحدت ملی در امور انسجام ملی مقرر کرده است. عبدالمتین بیگ هم به عنوان رییس ارگان‌های محلی معرفی شده است. از سوی هم، فضل الله مجددی براساس فرمان جدید رییس حکومت وحدت ملی به حیث والی تخار معرفی شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  ماده هفتاد و یکم قانون اساسی تعریفی از حکومت نموده که در راس آن رئیس جمهور ” در شرایط امروز رئیس حکومت وحدت ملی ” قراردارد. باساس اصل مسئولیت جمعی کابینه مکلف به تطبیق خط مشی و خطوط اساسی سیاست دولت میباشد که بالوسیله نمایندگان مردم تائید شده و مراقبت و نظارت ازان صورت میگیرد.رئیس حکومت ازاجراات وزراء در کابینه مراقبت و رهنمود دهنده و ناظر تلاش جمعی میباشد .
  غنی “اوغان کوچی ” چهار دهه عمر خود را در غرب سپری کرده و متاسفانه دارای حد اقل فهم در باره اساسات ابتدا یی عملکرد سیاسی و اداری از کابینه ، حکومت و نظارت ودادن رهنمود به وزارت ها، نمی باشد. نهادی که جنبه های مختلف اجراات را باید تحلیل کند و مورد ارزیا بی قرار دهد جلسه کا بینه میباشد .در اجلاس کا بینه روی اجراات واحد های اداری بحث و رهنمود داده می شود و وزیر گزارش میدهد.
  این شیوه مسخره استنطاق توهین آمیز ، همانند یک مستنطق داد ستان کل از وزراء یک بدعتی است که صرف محصول ذهن یک فرد فاقد سواد سیاسی و اداری میباشد. اگر وزیری ناکام است فقدان نظارت و رهنمود راس حکومت و کابینه عامل این ناکامی می باشد که مسئول عمده راس حکومت و یا نقص خط مشی می باشد ” اصل مسئولیت جمعی “. تنبلی، اهمال و نا کارایی وزیر بالوسیله مجلس نیز مورد بر رسی قرار میگیرد.
  افزون بر موارد فوق ایجاد ادارات موازی ، کمیسیون های موازی و مشاورین فراوان مبین آن است که غنی باید کورس های ابتدا یی دولتداری را بخواند.
  باز هم تاکید می کنم که این تقلبسالار مریض جسمی و روانی با این شیوه توهین آمیز ، مسخره گزارش گیری از وزراء بیشتر منحیث مستنطق داد ستانی عمل می کند تا رئیس حکومت وحدت ملی.
  تاسف می کنم که یک مشاور با سواد و با جرئت پیدا نمی شود که جلو این ” اوغان کوچی ” را بگیرد و ” کامش را بالا کند” که او احمق چه حال را انداختی با این حکومتداری ریشخندت.