محمد اشرف غنی: مدیریت آب‌های سرزمینی نیازمند پژوهش عملی است

گزارشگر:شنبه 3 سنبله 1397 ۲ سنبله ۱۳۹۷

mandegar-3محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، در دیدار با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست، بر مهار و مدیریت ‌آب‌های سرزمینی کشور از طریق انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی تاکید کرد.
ارگ با نشر خبرنامه‌یی گفته است که آقای غنی، شامگاه روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست در ارگ با نگرانی از افزایش خشک‌سالی و کمبود آب گفته است که برای مدیریت آب‌های سرزمینی نیاز به پژوهش‌های علمی دانشگاهی است.
آقای غنی در این دیدار گفت که کابل باید با مدیریت آب و زمین به یک شهر امید مبدل شود.
او افزود که «کلستر» واضح بین دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به‌میان آید و هم‌چنین از آنان خواست تا دروس تیوریک و عملی را باهم یک‌جا کنند.
آقای غنی به معیین علمی وزارت تحصیلات عالی دستور داد تا چند مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست را در ولایات نیز ایجاد نماید و به‌زودترین فرصت روی تشکیل این مرکز کار کند تا بودجۀ آن از طریق وزارت مالیه اجرا شود و هم‌چنین بودجه مراکز ولایتی در بودجه سال آینده گنجانده شود.
آقای غنی تصریح کرد که در هر پروژه‌، باید یک بخش برای تحقیقات اختصاص داده شود تا دانشجویان در پروژه‌های مربوطه، تحقیقات خویش را انجام دهند.
آقای غنی افزود که مردم افغانستان می‌خواهند، حرکت سریع و واقعی را در خصوص مهار آب‌ها و تحفظ سرحدات دریاها و ترمیم آن مشاهده کنند.
وی از تیم این مرکز خواست تا یک تحقیق و ارزیابی همه جانبه را در مورد دریای کابل نیز انجام دهند.
در همین حال، معین علمی وزارت تحصیلات عالی نیز گفت که روی نظریات ارایه‌شده از سوی آقای غنی در مورد بهبود مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست، کار صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.