محمد ناطقی عضو ستاد اصلاحات و همگرایی در نشست گفت‌وگویی پیرامون تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان: ۹۰ درصد با مُدل تشکیل دولت وحدت ملی موافق هستم

گزارشگر:2 سنبله 1393 ۱ سنبله ۱۳۹۳

تشکر از جناب احمد ولی مسعود و همکاران‌شان.
در ارتباط به موضوع حکومت وحدت ملی همان‌گونه که همه می‌دانند، یک کمیتۀ مشترک هر دو ستاد انتخاباتی در هوتل انترکانتیننتل وارد بحث شده اند و از چند روز بدین‌سو بحث را آغاز کرده ایم.
عمدتاً سه موضوع اساسی در این کمیته بحث می‌شود، تنها یکی از این موارد در نشست امروزی ما در این جا نیز مورد بحث است؛ در ارتباط به موضوعات قابل بحث سه کمیته شکل گرفته است که مجموعاً ۴۰ تن از هر دو تیم در این کمیته حضور دارند.mnandegar-3
تا هنوز موضوعی که روی آن بحث کرده اند تعریف حکومت وحدت ملی است؛ اهداف و ماموریت‌های این حکومت و چند عنوان شبیه اینها.
محور دومی که مورد بحث است، موضوع برنامه‌های ملی تیم اصلاحات و تحول است که یک کمیته در این ارتباط کار می‌کند.
بحث سومی را که در این نشست هم می‌بینیم عبارت از ساختار حکومت وحدت ملی است.
تا هنوز صحبت‌هایی را که دوستان ما این‌جا مطرح کردند موضوع ساختار حکومت وحدت ملی بود که در کمیتۀ مشترک هر دو تیم نیز مورد بحث قرار گرفته است.
همانگونه که دوستان عزیزِمان در کنفرانس آجندای ملی نیز توضیح دادند که بحث روی ساختار دولت وحدت ملی ریشه و بنیاد توافقات سیاسی ۲۱سرطان که در هفت ماده تنظیم شده است را در می‌گیرد.
در توافق سیاسی ۲۱ سرطان که دارای فقره های مختلف است روی موارد گوناگون تأکید شده است؛ در فقرۀ اول قانون اساسی، ارزش‌های جهاد و همانگونه دستآورهای سیزده سال اخیر در افغانستان.
در فقرۀ دوم تأکید شده است روی تمامیت و حریت توافق ۲۱ سرطان که در این توافق گفته شده بود تا برنامۀ مکملی از حکومت وحدت ملی را تهیه کنند.
در فقرۀ سوم روی موضوعات تخنیکی و تفتیش آرا تأکید شده است.
اما بُعد سیاسی این مسایل یک مقدار لاغر بود که به گونه‌یی آن چنانی کسی روی آن نمی‌پرداخت و اگر اشاراتی نیز در این جریان صورت گرفت بعضاً اتهام بسته میشد که شکست خورده اند و می‌خواهند جایگاه خود را در حکومت بعدی پیدا کنند؛ به همین اساس یک سلسله سوء تفاهماتی نیز پیش آمده بود که بحث‌های سیاسی نیز جدی گرفته نشدند.
گفته‌های من این است که ما می‌خواهیم از درون انتخابات مردم افغانستان رییس جمهور خود را تعیین کنیم که در این روند بُعد تفتیش آرا و شفافیت بسیار مهم است و طبیعتاً توافقات سیاسی هم که در شرایط امروزی افغانستان وضعیت به سامانی نیز نداریم، می‌تواند رهگشا باشد.
در ارتباط به توافقات سیاسی همانگونه که بیشتر هم گفتم در نشستی که در انترکانتیننتل جریان دارد اول در پیوند به مباحث حقوقی آن که از لحاظ چگونه است و همچنان یکی از بحث‌ها هم این بود که آیا این بحث یک بحث افغانی بود و یا خارجی؛ در حالی که روی این موضوع پیش از این نیز صحبت شده بود که طرح دولت وحدت ملی یک برنامۀ افغانی است، اما متحدین جهانی ما نه تنها امریکا بلکه همه تلاش دارند که انتخابات افغانستان بلاخره معنی پیدا کند و یک نتیجۀ قابل قبول هم برای ما و هم برای آنها داشته باشد.
حالا روی میز شما بحث ساختار را دارید و ملاحظاتی در این پیوند ما هم داریم اما در کلیت آن این ساختار یک ساختار منطقی است در کنار این که بحث‌هایی نیز وجود دارد.
اگر شخصاً نظر خودم را بخواهید من با ۹۰ درصد این ساختار موافق هستم.
در این پیوند از جناب احمد ولی مسعود و همکارانِ‌شان در کنفرانس آجندای ملی سپاس‌گزار هستیم که بر بنیاد طرح آجندای ملی و کارهای پیش از آن نیز انجام داده اند و حالا نیز این ساختار را برای حکومت وحدت ملی ترتیب کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.