مخالفت اشرف ‌غنی با مذاکرات امریکا و طالبان

گزارشگر:شنبه 20 اسد 1397 ۱۹ اسد ۱۳۹۷

حکومت افغانستان با مذاکرات میان امریکا و طالبان مخالف کرده است.
محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، اواخر هفته گذشته در دیدار با احزاب سیاسی در ارگ، بر ضرورت ملکیت گفت‌وگوهای به دست افغان‌ها تاکید کرده گفت: مالکیت مذاکره از حکومت وحدت ملی است؛ اما روی ابعاد مذاکره ضرورت به مشوره دارد.
mandegar-3رییس حکومت وحدت ملی با اشاره به پروسه صلح گفت: «صلح قیمت دارد و باید معلوم نماییم که به کدام قیمت صلح می‌خواهیم».
این واکنش آقای غنی نشان می‌دهد که او از مذاکرات میان امریکا و طالبان راضی به نظرنمی‌رسد.
اخیراً حکومت افغانستان در سطوح متفاوت و نشست های جداگانه از حلقات سیاسی و مدنی خواسته است که باید روی نقش حکومت افغانستان در روند مذاکرات با طالبان تاکید کنند.
حکومت افغانستان می‌خواهد که در مذاکرات طالبان و امریکا به عنوان طرف اصلی حضور داشته باشد؛ نقشی که اکنون ضرب صفر شده است.
از اظهارات اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در مورد صلح می‌توان درک کرد که وی با روند مذاکرات در قطر مخالف بوده و خواستارمدیرت پروسه صلح به دست حکومت خودش می‌باشد.
در همین حال کارشناسان سیاسی پیامد مذاکرات امریکا و طالبان را ”مشروعیت زدایی” از حکومت افغانستان و مشروعیت بخشی به گروه طالبان میدانند.
سیف الدین سیحون استاد دانشگاه به روزنامه ماندگار گفت که مذاکرات امریکا و طالبان به معنی نا بود ساختن دست آورد های ۱۷ سال گذشته و مشروعیت زدایی از حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروهی است که جنایت های ضد بشری زیادی را در این کشورمرتکب شده است.
این استاد دانشگاه، آشتی ملی و راه اندازی مذاکرات را بدون حل بنیادی مشکلات غیرممکن و عامل تشدید بحران در کشور خواند و گفت: اگر امریکا میخواهد که درافغانستان صلح برقرار و منازعه در این کشور پایان یا بد، با ید به حل بنیادی مشکلات بپردازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.