مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر: صـدها نفـر به اتهـام قاچـاق مسـکرات و مـواد مخـدر در سه مـاه گـذشته بـازداشت شـده‌اند

۴ سرطان ۱۳۹۸

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که در سه ماه گذشته، صدها نفر به اتهام قاچاق مسکرات و مواد مخدر در کشور بازداشت شده‌اند.
خالد موحد، سخنگوی این مرکز دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان سه ماه نخست سال، روان ۲۵۸ قضیه قاچاق مواد مخدر به هدف تدقیق و بررسی به این اداره رسیده است.
mandegarآقای موحد تصریح کرد: «پولیس مبارزه با مواد مخدر در سه ماه گذشته ۳۲۱ تن را در پیوند به ۲۵۸ قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده و برای رسیده‌گی به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.»
وی افزود که مدیریت تدقیق، بررسی و لابراتور مرکزعدلی و قضایی، پس از رسیده‌گی به این قضایا، تمام دوسیه‌ها و مظنونین را به منظور تحقیقات بیشتر، به دادستانی اختصاصی مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر رجعت داده است.
او گفت که در جریان سه ماه نخست سال روان، ۲۹۳ تن از یک سال تا سی سال حبس، از سوی محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، محکوم به مجازات شده‌اند.
سخنگوی این مرکز گفت که همچنان محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۲۰۲ تن را در پیوند به ۱۴۸ قضیه، به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات کرده است.
به گفتۀ او، در همین حال، محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بنابر نبود دلایل الزام، برای ۱۸ نفر به شمول ۱۰ تن موظفین خدمات عامه، برائت داده اند.
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت که طی سه ماه گذشته پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه به قطعیت۹۴ قضیه، فیصله صادر شده است.
به گفتۀ او، پولیس مبارزه با مواد مخدر افزون بر بازداشت افراد در پیوند به ۲۵۸ قضیه، بیش از ۶۳۰ کیلوگرام هیرویین، ۸۶ کیلوگرام مورفین، بیشتر از ۲۴۰۰ کیلوگرام تریاک، بیش از ۳۶۰۰ کیلوگرام چرس، نزدیک به ۴۵۰ کیلوگرام شیشه، هزاران تابلیت روان گردان، هزاران کیلوگرام تیزاب، مواد کیمیاوی جامد ومشروبات الکلی را کشف و ضبط کرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تأکید کرده است که در سه ماه آخر سال ۱۳۹۷، به گونه مجموعی ۲۳۰ تن در پیوند به ۱۸۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور، برای رسیده‌گی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مواصلت کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.